logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Klinika Chorób Zakaźnych jest wiodącym ośrodkiem dla województwa świętokrzyskiego w zakresie leczenia chorych dorosłych, z wirusowymi zapaleniami wątroby, chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi.

 

Adres:

ul. Radiowa 7

25-317 Kielce

 

Kierownik: lek. Paweł Pabjan – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych.

Z-ca kierownika: dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk prof. UJK, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog.

Pielęgniarka koordynująca: mgr Danuta Golańska

 

Klinika współpracuje z Poradnią Chorób Zakaźnych prowadzoną przez specjalistę chorób zakaźnych Mirosławę Gontarek-Modras. Poradnia prowadzi wstępną diagnostykę oraz, w przypadkach nie wymagających hospitalizacji, terapię ambulatoryjną chorób zakaźnych.

 

Lekarze kliniki i poradni są członkami towarzystw naukowych oraz prezentują dorobek naukowy na polskich i zagranicznych konferencjach.

 

Godziny odwiedzin chorych: 13.00-17.00.

 

Profil działalności klinicznej:

 – leczenie zachowawcze pacjentów z infekcyjnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego,

– kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi,

– diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego wymagającymi izolacji pacjenta,

– zabiegi przeszczepienia mikroflory jelitowej u chorych z nawrotowymi zakażeniami przewodu pokarmowego na tle zakażenia Clostridium difficile,

– diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi wirusowymi zapaleniami wątroby,

– diagnostyka i leczenie chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B w programach lekowych (terapia IFN oraz analogami nukleozydowymi),

– diagnostyka i leczenie chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C w programach lekowych (terapia oparta na IFN oraz bezinterferonowa),

– profilaktyka reaktywacji zakażenia HBV u chorych z chłoniakami i po przeszczepieniu narządów ¨C program lekowy,

– biopsje diagnostyczne wątroby,

– nieinwazyjna diagnostyka włóknienia wątroby (elastografia AIXPLORER).

Skip to content