logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Zadania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

[dt_sc_toggle_framed title=”Infrastruktura sieciowa”]
Wymiana i konfiguracja urządzeń aktywnych.
Zadanie zrealizowane w grudniu 2011r.
Zakupiono ponad 30 aktywnych urządzeń sieciowych zainstalowanych obecnie w 10 budynkach znajdujących się na terenie całego miasta.

Wartość zadania w tym
Środki EFRR Środki UMWŚ Środki własne WSzZ
356 980,44 zł 303 433,37 zł 53 547,07 zł 0,00 zł

[/dt_sc_toggle_framed]
[dt_sc_toggle_framed title=”Ochrona sieci komputerowej”]
Instalacja inteligentnego Firewalla. Zestawienie trzech szyfrowanych łączy do lokalizacji odległych.
Zadanie zrealizowane w grudniu 2011r.
Zrealizowano szyfrowane połączenie serwerów znajdujących się na ul. Grunwaldzkiej 45 z lokalizacjami:
– ul. Radiowa 7
– ul. Kościuszki 3
– ul. Kusocińskiego 59
Wdrożono ochronę stacji komputerowych przez zintegrowany system antywirusowy.

Wartość zadania w tym
Środki EFRR Środki UMWŚ Środki własne WSzZ
165 275,10 zł 140 483,84 zł 24 791,26 zł 0,00 zł

[/dt_sc_toggle_framed]
[dt_sc_toggle_framed title=”Wirtualizacja środowiska IT (serwery, macierze, oprogramowanie)”]
Instalacja serwerów, macierzy. Konfiguracja oprogramowania wirtualizującego oraz przeniesienie danych ze starego środowiska IT.
Zadanie zrealizowane w listopadzie 2012r.
Zakupiono 9 serwerów, macierz dyskową i urządzenie do archiwizacji danych.
Zainstalowano kilkanaście serwerów wirtualnych oferujących nowe funkcjonalności.
Wdrożono system pracy grupowej i wirtualizacji aplikacji.

Wartość zadania w tym
Środki EFRR Środki UMWŚ Środki własne WSzZ
978 178,41 zł 831 451,65 zł 146 726,76 zł 0,00 zł

[/dt_sc_toggle_framed]

[dt_sc_toggle_framed title=”Zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego (komputery, terminale, drukarki i inny) dla użytkowników”]
Włączenie nowego sprzętu w środowisko zwirtualizowane.
Zadanie zrealizowane w listopadzie 2012r.
Zakupiono 240 terminali, ponad 60 zestawów komputerowych i 60 drukarek oraz sprzęt peryferyjny.

Wartość zadania w tym
Środki EFRR Środki UMWŚ Środki własne WSzZ
978 178,41 zł 831 451,65 zł 146 726,76 zł 0,00 zł

[/dt_sc_toggle_framed]

[dt_sc_toggle_framed title=”Elektroniczna dokumentacja medyczna”]
Zakup licencji i wdrożenie elektronicznej dokumentacji w szpitalu, przychodniach, laboratorium, bloku operacyjnym, gabinetach diagnostycznych, apteczkach oddziałowych.
Wdrożenie podpisów niecertyfikowanych.
Budowa archiwum dokumentacji elektronicznej.
Przejście z prowadzenia dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorowej w postaci papierowej na elektroniczną jest zgodna z polityką UE oraz strategią e-Zdrowia w Polsce.
Zadanie zrealizowane w październiku 2013r.
Działający w Szpitalu system został rozszerzony do licencji dla nieograniczonej liczby użytkowników, wprowadzono obsługę systemu przez przeglądarkę.
Wdrożono sześć nowych modułów do obsługi dokumentacji medycznej.
Zintegrowano oprogramowanie Laboratorium Diagnostycznego z systemem szpitalnym.

Wartość zadania w tym
Środki EFRR Środki UMWŚ Środki własne WSzZ
631 605,00 zł 536 864,25 zł 94 740,75 zł 121 524,00 zł*

* przeznaczone na szkolenia pracowników z obsługi nowych modułów.
[/dt_sc_toggle_framed]

[dt_sc_toggle_framed title=”Centralny system archiwizacji badań obrazowych”]
Obecny system archiwizacji nie spełnia założeń projektu, zostanie rozbudowany o możliwość archiwizacji z aparatów mających funkcję wysyłania w formacie DICOM, w szczególności badań TK, badań angiograficznych, aparatu echa serca, USG oraz innych aparatów diagnostycznych zakupionych w czasie trwania projektu.
Pozycja zawiera serwery, pamięci masowe, macierze, licencje oprogramowania.
Zadanie zrealizowane w czerwcu 2013r.
Zakupiono 3 serwery, macierz dyskową, bibliotekę taśmową oraz szafę serwerową z zasilaczem UPS i innym osprzętem. Pojemność dysków na macierzy (pamięć podręczna badań) i biblioteki taśmowej (pamięć długotrwała) pozwolą na udostępnianie i archiwizację badań obrazowych wykonanych w ciągu kilku lat w szpitalu.
Uaktualnione oprogramowanie dystrybucji obrazów ujednolici sposób obsługi badań dla lekarzy radiologów i umożliwi dystrybucję lekarzom klinicystom w jakości diagnostycznej, co skraca czas pierwszej diagnozy.

Wartość zadania w tym
Środki EFRR Środki UMWŚ Środki własne WSzZ
915 074,64 zł 761 338,77 zł 134 353,90 zł 19 381,97 zł*

* pokryte z kwoty przypadającej na WSzZ z oszczędności na zadaniu wspólnym.
[/dt_sc_toggle_framed]

[dt_sc_toggle_framed title=”E-rejestracja”]
Rejestracja internetowa na termin na usługę medyczną.
Możliwość wpisu na listę oczekujących zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Zadanie zrealizowano w październiku 2013r. Rejestracja internetowa została uruchomiona w listopadzie 2013r.

Wartość zadania w tym
Środki EFRR Środki UMWŚ Środki własne WSzZ
84 870,00 zł 72 139,50 zł 12 730,50 zł 0,00 zł

[/dt_sc_toggle_framed]

Zadania wspólne

[dt_sc_toggle_framed title=”Elektroniczna wymiana danych medycznych między jednostkami służby zdrowia”]
Wdrożenie w jednostkach systemów informatycznych umożliwiających tworzenie medycznej dokumentacji elektronicznej (Elektroniczny Rekord Pacjenta) oraz utworzenie platformy wymiany elektronicznych danych medycznych.
[/dt_sc_toggle_framed]

[dt_sc_toggle_framed title=”Regionalny Węzeł Teleradiologiczny”]
Regionalny Węzeł Teleradiologiczny (RWT), które łączy dowolne jednostki opieki zdrowotnej, dla których jedynym warunkiem korzystania z jego usług jest posiadanie podłączenia do Internetu. Dzięki RWT każda jednostka służby zdrowia może korzystać ze swobodnego przesyłania danych obrazowych i udostępniania ich innemu ośrodkowi medycznemu
[/dt_sc_toggle_framed]

[dt_sc_toggle_framed title=”Podpis niekwalifikowany – Regionalne Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia”]

Do wewnętrznej dokumentacji medycznej można stosować niekwalifikowany podpis elektroniczny. Proponowane jest utworzenie regionalnego centrum certyfikacji dla służby zdrowia do zarządzania (wydawanie, ewidencja, certyfikacja, unieważnienia). Wystawione pracownikom certyfikaty niekwalifikowane będą wykorzystywane do szyfrowania i podpisywania dokumentów w systemach szpitalnych oraz do logowania użytkowników do systemów.

[/dt_sc_toggle_framed]

Skip to content