Zadania projektu

Zadania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Infrastruktura sieciowa
Ochrona sieci komputerowej
Wirtualizacja środowiska IT (serwery, macierze, oprogramowanie)

Zakup stacji roboczych i sprzętu peryferyjnego (komputery, terminale, drukarki i inny) dla użytkowników

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Centralny system archiwizacji badań obrazowych

E-rejestracja

Zadania wspólne

Elektroniczna wymiana danych medycznych między jednostkami służby zdrowia

Regionalny Węzeł Teleradiologiczny

Podpis niekwalifikowany – Regionalne Centrum Certyfikacji dla Służby Zdrowia