logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach zadania koordynatora ds. dostępności realizowane są przez:

 

Izabela Łapka

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

tel: 41 303-34-14

email: izabela.lapka@wszzkielce.pl

 

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępności do usług świadczonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Monitorowanie działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4. Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi standardami i wytycznymi.

5. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Zadania, o których mowa powyżej, Koordynator ds. dostępności wykonuje przy pomocy pracowników Szpitala Wojewódzkiego w Kielcach.

Skip to content