Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej (KAiITD) stanowi strategiczny i wielozadaniowy element struktury organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii składający się z następujących struktur:

  • – Intensywna Terapia,
  • – Anestezjologia,
  • – Sala Nadzoru Powybudzeniowego,
  • – Anestezjologiczna Poradnia Konsultacyjna

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Julka – znieczulenie dzieci

1. OBOWIĄZUJĄCE PRZYGOTOWANIA DZIECKA PRZED OPERACJĄ I ZNIECZULENIEM

2. RODZAJE ZNIECZULENIA STOSOWANE U DZIECI

3. KONSULTACJE ANESTEZJOLOGICZNE PRZED ZNIECZULENIEM – Zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

4. Anestezjologiczna ankieta kwalifikacyjna

 

 

KAiITD - 5 KAiITD IT - 8

 

INTENSYWNA TERAPIA

W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej leczone są dzieci krytycznie chore, z ostrą niewydolnością wielonarządową dotyczącą oddychania, krążenia i nerek, w tym z ciężką sepsą, we wstrząsie septycznym – w wieku od najwcześniejszych dni do 18 roku życia.

 

Izolatka - 2 Izolatka - 1

Sala zabiegowa IT - 7 Sala Zabiegowa IT - 2 Sala Zabiegowa - 6

ANESTEZJOLOGIA

Zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej przeprowadza znieczulenia dzieci zakwalifikowanych do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w obrębie Bloku Operacyjnego i Pracowni Tomografii Komputerowej w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii.

SALA NADZORU POWYBUDZENIOWEGO

W celu optymalizacji bezpieczeństwa okołooperacyjnego, po zakończeniu operacji, dzieci przyjmowane są na Salę Nadzoru Powybudzeniowego znajdującą się bezpośrednio obok sal operacyjnych w obrębie Bloku Operacyjnego.

 

 

Sala Nadzoru Poznieczuleniowego 3 Sala Nadzoru Poznieczuleniowego 4

ZESPÓŁ LEKARZY KLINIKI ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII:

Kierownik KAiITD:

dr n.med Małgorzata Szerla lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Zastępca kierownika KAiITD:

Anna Nowakowska-Kurek lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Zespół lekarski:

Anna Wydrych-Babicz lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Agnieszka Radosińska lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Katarzyna Piestrzyńska lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Joanna Krzak lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Dorota Baczkowska lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Piotr Chojnacki lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Maciej Chróściel lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii

Jacek Janowski lek. specjalista w/d anestezjologii i intensywnej terapii, Koordynator Świętokrzyski Programu Wentylacji Domowej.

ZESPÓL PIELĘGNIARSKI

Pielęgniarka koordynująca:
mgr Małgorzata Stachura

Zastępca pielęgniarki koordynującej:

piel. lic. Iwona Sarnecka

Zespół pielęgniarek anestezjologicznych liczy 30 osób: 7 – z tytułem magistra pielęgniarstwa, 16 – z tytułem licencjata ( w tym jedna osoba z tytułem magistra pedagogiki oraz jedna z tytułem magistra zdrowia publicznego), 6 – w trakcie studiów magisterskich , 22 – ukończyły kurs kwalifikacyjny w/d anestezjologii i intensywnej opieki, 5 – ukończyły specjalizację w/d anestezjologii i intensywnej opieki, 2 – w trakcie kursu kwalifikacyjnego w/d anestezjologii i intensywnej opieki.

DYDAKTYKA:

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci realizuje program zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz staże kierunkowe w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej dla lekarzy i pielęgniarek.