logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Uprzejmie informujemy, że praktyki studenckie/wolontariat w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, od stycznia 2021 roku, są realizowane wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu podania oraz na podstawie projektu umowy przygotowanej przez szpital.

Szczegółowe informacje i wzór obowiązujących dokumentów znaleźć można na stronie internetowej https://wszzkielce.pl, w zakładce „O Szpitalu”, „Praktyki studenckie”.

Przed rozpoczęciem zajęć w WSzZ należy ze strony pobrać również pozostałą dokumentację potwierdzającą realizację zajęć. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć opiekunowi w dniu rozpoczęcia zajęć.

Po zakończonych zajęciach, student zobowiązany jest do zwrotu powyższych dokumentów do Punktu Informacyjnego dla Studentów (budynek Neurologii, parter pok. 074).

 

Dodatkowo informujemy, że:

 

  1. Przyjęcia studentów na praktyki wakacyjne w 2021 roku są uzależnione od liczby miejsc

w poszczególnych klinikach/oddziałach szpitala – ograniczona liczba miejsc.

  1. Warunkiem przyjęcia na praktykę studencką jest:
  • aktualna umowa pomiędzy uczelnią a szpitalem na prowadzenie praktyk studenckich,
  • zgoda kierownika lub pielęgniarki koordynującej kliniki/oddziału na odbywanie praktyki z określeniem terminu jej odbywania,
  • przedstawienie przez studenta skierowania do odbywania praktyki studenckiej wystawionego przez uczelnię/lub zgoda dyrektora szpitala.

III.          Praktyki studenckie odbywane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym są bezpłatne.

  1. Student przed rozpoczęciem zajęć winien odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, PPOŻ oraz epidemiologiczne organizowane przez jednostkę przyjmującą.
  2. Szpital nie wymaga badania w kierunku COVID-19 przed przystąpieniem do praktyki wakacyjnej, student zobowiązany jest natomiast do poddania się jednorazowej weryfikacji epidemicznej w postaci ankiety (do uzupełnienia wraz z kompletem dokumentów przed przystąpieniem do zajęć) oraz codziennego pomiaru ciepłoty ciała przed wejściem do budynku szpitala.
  3. Student zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży ochronnej – fartuch oraz maseczki.

 

Podania należy składać w sekretariacie szpitala:

  1. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Koordynatorem ds. kształcenia medycznego jest mgr Izabela Łapka – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego.

 

W sprawie obowiązkowego szkolenia BHP, PPOŻ oraz epidemiologicznego należy uzgadniać wcześniej termin z działem Organizacyjno – Administracyjnym:

Tel.: 041 367 14 14 lub 41 303 34 14.

Skip to content