logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

„Komunikat dla osób ubiegających się o wolontariat/praktyki – semestr letni”

 

Uprzejmie informujemy, że praktyki studenckie/wolontariat w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach począwszy od stycznia 2022 roku, będą realizowane wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu podania oraz na podstawie podpisanej umowy przygotowanej przez Szpital/Uczelnię.

 

Nadmieniamy, iż przed rozpoczęciem zajęć w szpitalu należy ze strony pobrać również pozostałą dokumentację potwierdzającą realizację zajęć, które wypełnione należy dostarczyć opiekunowi w dniu rozpoczęcia zajęć.

 

Po zakończonych zajęciach student zobowiązany jest do zwrotu powyższych dokumentów do Punktu Informacyjnego dla studentów (budynek Świętokrzyskiego Centrum Neurologii, parter pok. 074).

 

Dodatkowo informujemy, że:

1. Przyjęcia studentów na praktyki wakacyjne w 2022 roku są uzależnione od liczby miejsc w poszczególnych klinikach/oddziałach szpitala – ograniczona liczba miejsc.

2. Warunkiem przyjęcia na praktykę studencką jest:

– aktualna umowa pomiędzy studentem a szpitalem na prowadzenie praktyk studenckich,

– zgoda kierownika lub pielęgniarki koordynującej kliniki/oddziału na odbywanie praktyki z określeniem terminu jej odbywania,

– przedstawienie przez studenta skierowania do odbywania praktyki studenckiej wystawionego przez uczelnię/lub zgoda dyrektora szpitala.

3. Praktyki studenckie odbywane w tutejszym szpitalu są bezpłatne.

4. Student przed rozpoczęciem zajęć winien odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, PPOŻ oraz epidemiologiczne organizowane przez jednostkę przyjmującą * – terminy do ustalenia indywidualnie przez studenta.

5. Student zobowiązany jest do poddania się jednorazowej weryfikacji epidemicznej w postaci ankiety (do uzupełnienia wraz z kompletem dokumentów przed przystąpieniem do zajęć).

6. Student zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży ochronnej oraz maseczek.

 

Podania należy składać w Punkcie Informacyjnym dla Studenta:

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Budynek Neurologii – parter –  pok. nr 074   tel. (41) 36-71-414,

lub na adres e-mail: dzial.administracyjny@wszzkielce.pl

 

Koordynatorem ds. kształcenia medycznego jest mgr  MBA Izabela Łapka – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego.

 

W sprawie obowiązkowego szkolenia BHP, PPOŻ oraz epidemiologicznego należy uzgadniać wcześniej termin z:

– Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych – tel. (41) 36-71-365,

– Inspektorem ds. P.Poż. – tel. (41) 36-71-533,

– Inspektorem BHP – tel. (41) 36-71-545.

* nie dotyczy Uczelni, z którymi Szpital ma podpisaną umowę


  1. Podanie dla studenta ( pobierz plik .pdf )
  2. Umowa wolontariatu / praktyk ( pobierz plik .docx )
  3. Karta obiegowa ( pobierz plik .pdf )
  4. Podanie o zajęcia praktyczne dla opiekuna ( pobierz plik .pdf )
Skip to content