Praktyki studenckie

Uprzejmie informujemy, że praktyki studenckie/wolontariat * w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach począwszy od stycznia 2021 roku, będą realizowane wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu podania oraz na podstawie projektu umowy przygotowanej przez Szpital. 

Nadmieniamy, iż przed rozpoczęciem zajęć w szpitalu należy ze strony pobrać również pozostałą dokumentację potwierdzającą realizację zajęć, które wypełnione należy dostarczyć opiekunowi w dniu rozpoczęcia zajęć.
Po zakończonych zajęciach student zobowiązany jest do zwrotu powyższych dokumentów do Punktu Informacyjnego dla studentów (budynek Świętokrzyskiego Centrum  Neurologii, parter pok. 074).

 

Dodatkowo informujemy, że:

 

 1. Przyjęcia studentów na praktyki wakacyjne w 2021 roku są uzależnione od liczby miejsc
  w poszczególnych klinikach/oddziałach szpitala – ograniczona liczba miejsc.
 2. Warunkiem przyjęcia na praktykę studencką jest:
  • aktualna umowa pomiędzy studentem a szpitalem na prowadzenie praktyk studenckich,
  • zgoda kierownika lub pielęgniarki koordynującej kliniki/oddziału na odbywanie praktyki z określeniem terminu jej odbywania,
  • przedstawienie przez studenta skierowania do odbywania praktyki studenckiej wystawionego przez uczelnię/lub zgoda dyrektora szpitala.
 • Praktyki studenckie odbywane w tutejszym szpitalu są bezpłatne.
 1. Student przed rozpoczęciem zajęć winien odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, PPOŻ oraz epidemiologiczne organizowane przez jednostkę przyjmującą.
 2. Szpital nie wymaga badania w kierunku COVID-19 przed przystąpieniem do praktyki wakacyjnej, student zobowiązany jest natomiast do poddania się jednorazowej weryfikacji epidemicznej w postaci ankiety (do uzupełnienia wraz z kompletem dokumentów przed przystąpieniem do zajęć) oraz codziennego pomiaru ciepłoty ciała przed wejściem do budynku szpitala.
 3.  Student zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży ochronnej – fartuch oraz maseczki.

 

Podania należy składać w Punkcie Informacyjnym dla Studenta

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Budynek Neurologii pok. nr 074 – parter,

lub na adres e-mail: dzial.administracyjny@wszzkielce.pl

 

Koordynatorem ds. kształcenia medycznego jest mgr Izabela Łapka – kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego.

 

W sprawie obowiązkowego szkolenia BHP, PPOŻ oraz epidemiologicznego należy uzgadniać wcześniej termin z Działem Organizacyjno – Administracyjnym:

Tel.: 041 367 14 14 lub 41 303 34 14.

 

* nie dotyczy Uczelni, z którymi Szpital ma podpisaną umowę

DO POBRANIA