Dział Diagnostyki Obrazowej dla Dzieci

Dział Diagnostyki Obrazowej zlokalizowany w pawilonie pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach świadczy usługi na potrzeby dzieci kierowanych na

badania:

  • z oddziałów, izby przyjęć i poradni specjalistycznych przyszpitalnych
  • wynikające z umów zawartych z innymi jednostkami ochrony zdrowia

w zakresie:

  • badań radiologicznych (zdjecia układu kostnego, klatki piersiowej,

badania kontrastowe układu moczowego i pokarmowego),

  • badań tomografii komputerowej, wykonywanych w zależności od wskazań

bez i po podaniu niejonowego środka cieniującego (głowy, szyi, klatki

piersiowej, jamy brzusznej, układu kostnego),

  • badań ultrasonograficznych (miednicy, narządów jamy brzusznej,

gruczołu krokowego, jądra, szyi – tarczycy, ślinianki, przezciemiączkowe

OUN, metodą dopplerowską naczyń tętniczych i żylnych, jam opłucnowych

klatki piersiowej, układu kostno-mięśniowego, piersi u dziecka).

DO 3 DO 1

Podstawą do wykonania badania radiologicznego jest skierowanie. W

przypadku niektórych badań konieczne jest ustalenie terminu badania.

Zespół działu tworzą lekarze z doświadczeniem w radiologii pediatrycznej: specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej (etatowi i kontraktowi), lekarze rezydenci, technicy elektroradiologii, pielęgniarka oraz sekretarka medyczna.

Pracownie Działu Diagnostyki Obrazowej:

– dwie pracownie USG w pawilonie pediatrycznym przy ul. Grunwaldzkiej 45

– pracownia USG w pawilonie G ul. Artwińskiego 3A (II Klinika Chorób

Dzieci, Oddziały Hematologiczno-Onkologiczny i

Endokrynologiczno-Diabetologiczny oraz Poradnie Przyszpitalne )

– pracownia tomografii komputerowej w pawilonie pediatrycznym, ulica Grunwaldzka 45

-pracownia RTG w pawilonie pediatrycznym ul. Grunwaldzka 45

Wyposażenie działu:

– tomograf komputerowy 128-rzędowy Siemens ( dar Fundacji WOŚP )

– aparaty RTG: dwa stacjonarne ( jeden z nich z fluoroskopią ), aparaty

jezdne do zdjęć przyłóżkowych, pantomograf

– aparaty USG: dwa klasy premium, nowoczesne aparaty klasy średniej oraz

aparaty przenośne typu laptop do badań przyłóżkowych

– stacje diagnostyczne opisowe / ucyfrowienie Działu /, system

elektronicznego generowania skierowań i opisów badań

Kontakt:

pracownie USG: 41 303 32 96

pracownia RTG: 41 303 32 50

pracownia TK:   41 303 33 35

gabinet lekarski: 41 303 32 82