logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dział Diagnostyki Obrazowej Pediatrycznej zlokalizowany w pawilonie pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach świadczy usługi na potrzeby dzieci kierowanych na badania: z oddziałów, izby przyjęć i poradni specjalistycznych przyszpitalnych wynikające z umów zawartych z innymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie:

badań radiologicznych (zdjecia układu kostnego, klatki piersiowej,

badania kontrastowe układu moczowego i pokarmowego),

badań tomografii komputerowej, wykonywanych w zależności od wskazań bez i po podaniu niejonowego środka cieniującego (głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostnego),

badań ultrasonograficznych (miednicy, narządów jamy brzusznej,

gruczołu krokowego, jądra, szyi – tarczycy, ślinianki, przezciemiączkowe OUN, metodą dopplerowską naczyń tętniczych i żylnych, jam opłucnowych klatki piersiowej, układu kostno-mięśniowego, piersi u dziecka).

Podstawą do wykonania badania radiologicznego jest skierowanie. W przypadku niektórych badań konieczne jest ustalenie terminu badania.

Zespół działu tworzą lekarze z doświadczeniem w radiologii pediatrycznej: specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej (etatowi i kontraktowi), lekarze rezydenci, technicy elektroradiologii, pielęgniarka oraz sekretarka medyczna.

Pracownie Działu Diagnostyki Obrazowej:

dwie pracownie USG w pawilonie pediatrycznym przy ul. Grunwaldzkiej 45

pracownia USG w pawilonie G ul. Artwińskiego 3A (II Klinika Chorób Dzieci, Oddziały Hematologiczno-Onkologiczny i Endokrynologiczno-Diabetologiczny oraz Poradnie Przyszpitalne)

pracownia tomografii komputerowej w pawilonie pediatrycznym, ulica Grunwaldzka 45

pracownia RTG w pawilonie pediatrycznym ul. Grunwaldzka 45

Wyposażenie działu:

– tomograf komputerowy 128-rzędowy Siemens (dar Fundacji WOŚP),

– aparaty RTG: dwa stacjonarne ( jeden z nich z fluoroskopią ), aparaty jezdne do zdjęć przyłóżkowych, pantomograf,

– aparaty USG: dwa klasy premium, nowoczesne aparaty klasy średniej oraz aparaty przenośne typu laptop do badań przyłóżkowych,

– stacje diagnostyczne opisowe / ucyfrowienie Działu /, system elektronicznego generowania skierowań i opisów badań.

Kontakt:

pracownie USG: (41) 303-32-96

pracownia RTG: (41) 303-32-50

pracownia TK:   (41) 303-33-35

gabinet lekarski: (41) 303-32-82

Skip to content