Klinika Chorób Zakaźnych

Klinika Chorób Zakaźnych rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. W oddziale znajdują się 42 łóżka. Klinika jest wiodącym ośrodkiem dla województwa świętokrzyskiego w zakresie leczenia chorych dorosłych, z wirusowymi zapaleniami wątroby, chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi.

Adres:
ul. Radiowa 7
25-317 Kielce

Telefony:
Kierownik (41) 36 37 133

Sekretariat (41) 26 37 131, -135
Pielęgniarka Oddziałowa (41) 36 37 137
Dyżurka pielęgniarska (41) 363 71 32 oraz (41) 363 71 39
Dyżurka lekarska (41) 36371 46
Punkt informacyjny pracuje w godz. 7:00 – 14:35

 

Personel lekarski
Kierownik: lek. Paweł Pabjan – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych

Z-ca Kierownika: dr n. med Dorota Zarębska-Michaluk, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog

lek. specjalista chorób zakaźnych Katarzyna Paluch

lek. specjalista chorób zakaźnych Anna Garbat

Rezydenci: lek. Katarzyna Reczko, lek. Piotr Stępień

 

Klinika współpracuje z Poradnią Chorób Zakaźnych prowadzoną przez specjalistę chorób zakaźnych Mirosławę Gontarek-Modras. Poradnia prowadzi wstępną diagnostykę oraz, w przypadkach nie wymagających hospitalizacji, terapię ambulatoryjną chorób zakaźnych.

Lekarze kliniki i poradni są członkami towarzystw naukowych oraz prezentują dorobek naukowy na polskich i zagranicznych konferencjach.

W klinice pracują 24 pielęgniarki, w tym 3 z tytułem magistra pielęgniarstwa i 10 ze specjalizacją z pielęgniarstwa zachowawczego.

Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Danuta Golańska
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: mgr Iwona Giza

Godziny odwiedzin chorych: 13.00-17.00.

Profil działalności klinicznej:

 

 • leczenie zachowawcze pacjentów z infekcyjnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego,
 • kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi,
 • diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego wymagającymi izolacji pacjenta,
 • zabiegi przeszczepienia mikroflory jelitowej u chorych z nawrotowymi zakażeniami przewodu pokarmowego na tle zakażenia Clostridium difficile,
 • diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi wirusowymi zapaleniami wątroby,
 • diagnostyka i leczenie chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B w programach lekowych (terapia IFN oraz analogami nukleozydowymi),
 • diagnostyka i leczenie chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C w programach lekowych (terapia oparta na IFN oraz bezinterferonowa),
 • profilaktyka reaktywacji zakażenia HBV u chorych z chłoniakami i po przeszczepieniu narządów ¨C program lekowy,
  ¨C biopsje diagnostyczne wątroby,
 • nieinwazyjna diagnostyka włóknienia wątroby (elastografia AIXPLORER).

 

 

Jak dojechać?

2