Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Logo WSzZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż od dn. 01-07-2014r funkcjonuje w naszej jednostce Oddział Chirurgii Naczyniowej, a od dn. 07-07-2014r. istnieje możliwość udzielania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu chirurgii naczyniowej, które ze względu na brak umowy z NFZ-em będą udzielane w ramach Poradni Chirurgicznej.

Skierowania (od lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) powinny być zatem wystawione do Poradni Chirurgicznej według rozpoznań z przedziału: I70-I79 (choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych) lub I80-I89 (choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej).

Profesjonalny sprzęt

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wyposażony jest szereg wyspecjalizowanej i nowoczesnej aparatury. Sprzęt dostępny jest przez całą dobę co umożliwia przeprowadzanie diagnostyki na wysokim poziomie.

Najlepsi specjaliści

Lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach biorą udział w badaniach naukowych o zasięgu międzynarodowym, publikują liczne prace naukowe na łamach krajowych i zagranicznych pism fachowych. Swój dorobek prezentują na krajowych i ogólnoświatowych zjazdach oraz sympozjach naukowych. Współpracują również z najlepszymi ośrodkami w Polsce.

Szpital akredytowany

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach posiada status Szpitala akredytowanego. Najnowszy certyfikat Szpital otrzymał na podstawie przeprowadzonej w lutym bieżącego roku wizytacji.