logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Od 25 maja, Poradnia Neurochirurgiczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zmieni lokalizację i zgodnie ze schematem organizacyjnym, zostanie ponownie przeniesiona z budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii do Przychodni Przyszpitalnej. Godziny pracy poradni oraz zespół lekarzy pozostaną bez zmian.

Tryb pracy poradni specjalistycznych w WSzZ nie ulega zmianie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pacjenci mają możliwość korzystania z teleporad. – Osoby, które jednak wymagają bezpośredniego kontaktu z lekarzem, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, mają udzieloną poradę, w tradycyjny sposób tj.: poprzez bezpośredni kontakt z lekarzem w poradni specjalistycznej – mówi Katarzyna Arent, koordynator Poradni Specjalistycznych w WSzZ.
Jak dodaje, od momentu wdrożenia teleporad, w ciągu miesiąca, w poradniach dla dorosłych udzielono łącznie ponad 2300 porad, w tym w sposób tradycyjny odbyło się ponad 50% wizyt.

W tradycyjny sposób przyjmowani są m.in. pacjenci do zdjęcia szwów, zmiany opatrunku, z urazami oka, do kontroli po operacjach zaćmy, czy też w trakcie leczenia biologicznego w chorobach skóry, kobiety ciężarne.

Pacjenci mogą telefonować bezpośrednio do danej poradni, w dniach i godzinach jej pracy lub do rejestracji, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -14.15.

Skip to content