logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Około 800 rodzin wcześniaków, które przyszły w ostatnich latach na świat, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, otrzyma zaproszenia na kolejny, VI już Zjazd Wcześniaków Świętokrzyskich. Impreza ma jednak charakter otwarty i mogą w niej uczestniczyć dzieci urodzone przedwcześnie w innych ośrodkach. Na potrzeby Zjazdu, podobnie jak w latach wcześniejszych, 15, czerwca br. zostaną udostępnione pomieszczenia Centrum Nauki Leonardo da Vinci, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym.

VI Zjazd Wcześniaków rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 14. W niezwykłych wnętrzach Centrum Nauki Leonardo da Vinci, dla dzieci i ich rodziców, jak każdego roku, przygotowane będzie wiele atrakcji. Oprócz konsultacji specjalistów (w zjeździe udział potwierdzili dotychczas: neonatolodzy, pediatrzy, psycholog, fizjoterapeuci dziecięcy, neurolog, pediatrzy), moc atrakcji, zabaw przygotują zaprzyjaźnione instytucje m.in. Akademia Kreatywności i Raj Urwiska. Wśród nowości tegorocznego Zjazdu warto wymienić m.in. fakt, że w Podzamczu stacjonował będzie Dentobus, w którym wykonywana będzie ocena stomatologiczna zębów dzieci.
Ewa Zajączkowska – prezes Stowarzyszenia na rzecz Wcześniaków Świętokrzyskich podkreśla, że z roku na rok, uczestników zjazdu przybywa i jest to fantastyczne, że rodziny mogą się spotkać, spędzić razem czas i  pochwalić się dziećmi. Grażyna Pazera – kierownik Kliniki Neonatologii w WSzZ mówi, że dzięki takiej integracji powstała wielka „rodzina”, skupiająca dzieci urodzone przedwcześnie. – Głos tej „rodziny” został usłyszany przez wiele osób, dzięki czemu neonatologia jest wspierana poprzez różne działania społeczne, decydentów. Rodzice czują to, że ich głos jest słyszany. Musi być to działanie nieustające, bo ratowanie życia dzieci urodzonych przedwcześnie, wymaga dużych nakładów finansowych, współdziałania specjalistów wielu dziedzin i różnych grup społecznych – tłumaczy doktor Grażyna Pazera.

W Zjeździe mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematyką wcześniactwa. Organizatorzy proszą tylko aby potwierdzić obecność np. za pomocą wydarzenia na https://www.facebook.com/events/407366066526989/

VI Zjazd Wcześniaków patronatem honorowym objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  i Prezydent miasta Kielce. Patronami medialnymi wydarzenia są: Radio Kielce, TVP 3 Kielce,   Radio eM Kielce, kieleckim oddział Gazety Wyborczej oraz dziennik Echo Dnia.

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne kolejny rok z rzędu na potrzeby zjazdu udostępni nieodpłatnie Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

 

 

 

 

Skip to content