logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach otrzymał zgodę Ministerstwa Zdrowia na przechowywanie i przeszczepianie nerek od zmarłych dawców. Oznacza to, że w placówce, w strukturach Kliniki Chirurgii Ogólnej kierowanej przez prof. Stanisława Głuszka, może zacząć funkcjonować pierwszy w regionie świętokrzyskim ośrodek transplantacji nerek. Szpital czeka w tej chwili na ostateczne decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia w kwestii finansowania nowej działalności.

 

Prof. Stanisław Głuszek kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ informuje, że zgoda została przyznana przez resort na pięć lat.
– To ukoronowanie różnego typu działań prowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat: spotkań, konferencji z przedstawicielami różnych środowisk, rozmów – przypomina profesor, który był inicjatorem przedsięwzięcia.

Stanisław Głuszek podkreśla, że utworzenie ośrodka ma duże znaczenie nie tylko dla szpitala i Kielc, ale i całego regionu, w którym podwyższona zostanie jakość udzielanych świadczeń medycznych, ratujących życie osób obarczonych ciężką niewydolnością nerek

Utworzenie ośrodka jest też kompatybilne z rozwojem kierunku lekarskiego na kieleckim Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Liczba przeszczepień nerek w WSzZ będzie uzależniona od różnych czynników, w tym od liczby donacji narządów od zmarłych osób, dlatego niezwykle istotne jest ciągłe promowanie idei transplantologii i poszerzanie świadomości społecznej w tym zakresie.

 

Skip to content