Zgłoszenia ŚCK

ZGŁOSZENIE DO KORONAROGRAFII
I/LUB DO ZABIEGU PRZEZSKÓRNEJ ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ
DO PRACOWNI HEMODYNAMIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM KARDIOLOGII WSZZ
W KIELCACH