logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nie masz czasu załatwić swoich spraw w dzień roboczy? Pracujesz i jesteś zabiegany? Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza w najbliższą sobotę, 25 czerwca, w godz. 9.00-14.00 na Dzień Otwarty. Będzie można załatwić wszystkie sprawy, jakie obsługuje Fundusz od poniedziałku do piątku, a ponadto skorzystać z bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi i pomiaru ciśnienia tętniczego. Tradycyjnie już będzie można wyrobić dostęp do ZIP – Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Do odwiedzenia Funduszu szczególnie zachęcamy osoby wyjeżdżające na urlop za granicę, by wyrobiły sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Przede wszystkim jednak, w naszym specjalnym punkcie konsultacyjnym na temat nadużywania leków, nieuzasadnionego stosowania  preparatów z tą samą substancją czynną (tzw. polipragmazja), płynących z tego powodu zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz jak sobie z tym problemem radzić będzie można porozmawiać z prezesem Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Robertem Gocałem  (w godz. 10.00-12.00) i Grażyną Pałgan pielęgniarką środowiskową z ukończonym specjalistycznym kursem w zakresie polipragmazji – w godz. 9.00-14.00.

Na mieszkańców regionu czekać będą pracownicy:

  • Wydziału Współpracy Międzynarodowej – wydawanie kart EKUZ
  • Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego – składanie wniosków na leczenie sanatoryjne
  • Sekcji materiałów medycznych i środków ortopedycznych – potwierdzanie zleceń
  • Wydziału Spraw Świadczeniobiorców:

– Sekcji Skarg i Wniosków (będzie można porozmawiać na temat funkcjonowania służby zdrowia)

– Sekcji Ubezpieczenia Zdrowotnego (będzie można sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne)

  • Punkt wydawania dostępów do ZIP – wydawanie loginów i haseł dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (należy się zgłaszać z aktualnym dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku odbioru danych dla innej osoby – z jej pisemnym upoważnieniem.)

W tych samych godzinach (9.00-14.00) będą wykonywane wszystkim zainteresowanym badania poziomu cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

Przygotowaliśmy również różnego rodzaju materiały promocyjne i informacyjne – będzie między innymi tak oczekiwany przez Państwa informator świętokrzyskiego NFZ „Jak i gdzie leczyć się bezpłatnie – II półrocze 2016 – I półrocze 2017” zawierający tradycyjnie już część teoretyczną i wykaz placówek mających kontrakt z Funduszem.

 

Świętokrzyski NFZ

Skip to content