logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Ponad 220 osób – lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz położnych może skorzystać, w roku 2018, z bezpłatnych szkoleń, w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności, które prowadzone będą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Placówka jest referencyjnym ośrodkiem leczenia niepłodności i realizuje ministerialny „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”.

Szkolenia dotyczyć będą takich zakresów jak: postępowanie diagnostyczne, leczenie niepłodności, opieka psychologiczna oraz organizacja opieki nad parami, które potrzebują pomocy. Tematyka kursów, określona w wyżej wymienionym programie, została podzielona na różne poziomy – zależnie od wykształcenia uczestników. Odrębnie odbędą się szkolenia dla: specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa, lekarzy POZ i położnych.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej, do którego należy dołączyć: kopię dyplomu z oceną końcową oraz oświadczenie dotyczące RODO.  Zgłoszenia można przesyłać: drogą mailową, na adres: ginekologia@wszzzkielce, faksem (numer 41 345 1009) albo składać osobiście, w sekretariacie Kliniki Położnictwa i Ginekologii.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na https://wszzkielce.pl/szkolenia-prokreacja/   Informacje udzielane są również pod numerem telefonu 41 367 12 63.

Rekrutacja trwać będzie do końca września. Szkolenia odbędą się w październiku (1-2 października dla lekarzy specjalistów, 29 października dla położnych i 30 października dla lekarzy POZ). Wszyscy uczestnicy kursów będą mieli zapewniony posiłek oraz materiały szkoleniowo-dydaktyczne. Również w roku 2019 i 2020 planowane są kolejne edycje szkoleń.

Projekt „Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych oraz budżetu państwa.

 

 

 

 

 

Skip to content