logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wznawia, po przerwie:  bezpłatne badania w kierunku tętniaków aorty brzusznej, realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”.

 

Przypominamy, że z badań mogą skorzystać osoby od 65. roku życia, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich, jak: choroba wieńcowa, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, płeć męska.

W ramach programu, pacjentom oferowane jest: bezpłatne badanie ultrasonograficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania tętniaka aorty brzusznej. Badanie jest krótkie i nieinwazyjne, a może uratować życie, ponieważ choroba często przebiega bezobjawowo. Śmiertelność, w przypadku planowego leczenia tętniaka, wynosi około 1%, natomiast w przypadku tętniaka pękniętego umiera ok. 75% chorych.

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 211 18 64. Infolinia pracuje w godzinach 8.00-16.00. Pacjenci są przekierowywani do ośrodków w konkretnych województwach. Powinni zgłaszać się na badania z zachowaniem środków ostrożności: na ściśle wyznaczoną godziną, w maskach zasłaniających usta i nos.

Lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzki Szpitala Zespolonego w Kielcach realizują badania w ramach programu TAB, od końca 2018 roku. Z uwagi na pandemię wiosną br., wstrzymano badania.

 

 

Skip to content