logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Zachęcamy pracowników naszego szpitala, a także innych placówek ochrony zdrowia, do udziału w projekcie „Humanizacja procesu leczenia i komunikacji klinicznej pomiędzy pacjentem, a personelem medycznym przed i w czasie pandemii COVID-19”.
Projekt to inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego.
By pomóc w jego realizacji, wystarczy wypełnić ankietę dostępną na www.humanizacja.pl
Celem badań, które obejmują 100 instytucji ochrony zdrowia, jest zdiagnozowanie sytuacji pocovidowej w jednostkach, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnej perspektywy badanych (ich życia osobistego, relacji pacjent-lekarz). Badanie i późniejsze analizy będą prowadzone dla pięciu grup: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pozostałego personelu medycznego, niemedycznego i pacjentów.
Więcej informacji o projekcie na www.humanizacja.pl
Zachęcamy do udziału.
Skip to content