logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Lekarze z Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zachęcają pacjentów z AMD, by skorzystali z możliwości leczenia schorzenia w ramach Programu Lekowego. Ośrodek dysponuje kadrą i możliwościami, aby objąć opieką większą grupę chorych, niż dotychczas.

– Zapraszamy wszystkich pacjentów cierpiących na zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem – AMD, którzy dotychczas leczyli się w ośrodkach oddalonych od swojego miejsca zamieszkania – mówi doktor Michał Biskup, kierownik Kliniki Okulistyki WSzZ.

W tej chwili, z terapii tej choroby, w ramach Programu Lekowego korzysta w szpitalu 275 osób. Tomasz Wiatr – specjalista okulistyki z Kliniki Okulistyki WSzZ zapewnia jednak, że istnieją warunki, aby zakwalifikować do tej formy leczenia więcej osób. Iniekcje doszklistkowe leków używanych w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, realizowane są w specjalnie wydzielonym na ten cel gabinecie zabiegowym. Jest to korzystne dla pacjentów, także pierwszorazowych, którzy mogą liczyć na szybsze rozpoczęcie terapii. Iniekcje doszklistkowe leków u chorych z AMD pozwalają na zahamowanie postępów choroby.

Zwyrodnienia Plamki Związane z Wiekiem dotyczy centralnej części siatkówki. AMD nie można bagatelizować, gdyż choroba może doprowadzić nawet do stopniowej utraty wzroku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie Lekowym proszone są o kontakt pod numerem telefonu 41 303 34 54.

 

Skip to content