logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: Zakup wyposażenia I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii  szansą na zwiększenie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

 

Projekt realizowany wspólnie z partnerem – Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym.

Planowana:

– wartość projektu: 3 365 000,00 zł

– dofinansowanie Unii Europejskiej: 2 860 250,00 zł

Okres realizacji: I. 2013 r. – II. 2014 r.

Przedmiotem Projektu  było wyposażenie I Klinicznego Oddziału Kardiologii i Pracowni Elektrofizjologii w nowoczesny sprzęt medyczny. Stworzyło to optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo technologiczna i badawczo-rozwojowa, z której korzystają takie instytucje, jak: WszZ w Kielcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przeprowadzające badania naukowe oraz RCN-T jako instytucja otoczenia biznesu wprowadzająca wyniki tych badań do firm zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych należących do RCN-T w Podzamczu koło Chęcin.

Sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu:

– aparat echokardiograficzny wysokiej klasy

– aparat angiograficzny wraz ze stołem zabiegowym i osłoną radiologiczną

– systemy do długotrwałego pomiaru ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną

– systemy holterowskie EKG12 odprowadzeniowe wraz z rejestratorami holterowskimi (oprogramowania, stacje robocze, rejestratory)

– wielofunkcyjny system do badań elektrofizjologicznych

– pompa irygacyjna do elektrod chłodzących

– system archiwizacji danych PACS

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,  Oś priorytetowa 2, Działanie nr 2.1. „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój”, Oś priorytetowa 2, Działanie 2.1. „Rozwój innowacyjności oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój”.

Skip to content