logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: Zakup i transfer nowoczesnej technologii poprzez wyposażenie stanowisk kardiochirurgii i neurochirurgii

Planowana:

 • Wartość projektu: 3 003 456,95 zł
 • Wartość dofinansowanie z Unii Europejskiej:  2 552 938,41 zł 

Okres realizacji: VI. 2010 r. – I. 2011 r. Przedmiotem projektu było  wyposażenie oddziałów kardiochirurgii oraz neurochirurgii w nowoczesny sprzęt medyczny  dzięki czemu zmodernizowane zostały  dwa oddziały Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Stworzyło  to optymalne warunki dla rozwoju prac badawczo-naukowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki tym zabiegom została stworzona nowoczesna baza naukowo – technologiczna i badawczo – rozwojowa. W ramach projektu kompleksowo wyposażone zostały:   – stanowisko kardiochirurgii:

 • respiratory trasportowo-stacjonarne
 • respiratory transportowe
 • kardiomonitory stacjonarno-transportowe
 • monitor jednopomiarowy
 • kabel interfejsowy
 • aparat do wykonywania ciągłych terapii nerko zastępczych

– stanowisko neurochirurgii:

 • stacje dokujące do pomp infuzyjnych
 • pompy infuzyjne strzykawkowe
 • defibrylatory ze stymulacją
 • respiratory wysokiej klasy
 • respiratory transportowo-stacjonarny
 • lampa zabiegowa LED mobilna
 • aparat RTG z ramieniem C
 • ssaki elektryczne
 • stół operacyjny neurochirurgiczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.1. „Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój”.

Skip to content