logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przypominamy, że w kompleksie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów! Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych precyzuje, że palenia papierosów zabrania się „na terenie zakładów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia medyczne”.

Zakaz dotyczy zarówno pacjentów, pracowników, jak i osób odwiedzających. Nie wolno palić papierosów, zarówno w budynkach, jak i w ich sąsiedztwie. Niestety zakaz ten jest regularnie łamany. Tymczasem, jak informują licznie rozwieszone na terenie kompleksu tablice, osobom, które go nie przestrzegają, grozi grzywna nawet do 500 złotych!

Szpital jest miejscem, gdzie przebywają ciężko chorzy ludzie. Gdzie powinien panować spokój i cisza. Sama hospitalizacja wywołuje ogromny stres, więc wszelkie dodatkowe nieprzyjemności nie są potrzebne.

Prosimy, aby w imieniu dobra nas wszystkich, w czasie pobytu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, powstrzymać się od palenia papierosów!

 

 

Skip to content