logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Świętokrzyskim Centrum Pediatrii w Kielcach został wprowadzony zakaz odwiedzin. Ograniczenie zastosowano ze względu na wzrost liczby zachorowań na infekcje wirusowe.
Ze względów bezpieczeństwa ustalono, że przy pacjencie może przebywać wyłącznie jeden opiekun. Osoba taka powinna być zdrowa: bez gorączki, kataru, kaszlu i innych objawów grypopodobnych.
Osoby wchodzące bądź wychodzące z oddziału są proszone o pozostawianie odzieży wierzchniej w szatki i zdezynfekowanie rąk.
Zakaz odwiedzin obowiązuje do odwołania.
Do 12 lutego grypę potwierdzono u 16 dzieci, hospitalizowanych w I Klinice Pediatrii ŚCP. Grypą zaraziły się poza szpitalem.
W Klinice Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach choroby tej nie stwierdzono dotychczas u żadnego pacjenta.

 

Skip to content