logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Z uwagi na dużą liczbę zachorowań na różnego typu infekcje, przypadki grypy, dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w części oddziałów placówki wprowadziła całkowity zakaz odwiedzin, a w innych klinikach ograniczenia dotyczące wizyt u pacjentów.

Całkowity zakaz odwiedzin obowiązuje we wszystkich oddziałach pediatrycznych, Klinice Położnictwa i Ginekologii oraz Neonatologii. Przy dziecku, może przebywać jedynie osoba sprawująca opiekę.

Natomiast w klinikach i oddziałach gdzie hospitalizowani są pacjenci dorośli, możliwość odwiedzin została ograniczona do jednej osoby.

Z uwagi na dobro wszystkich, prosimy o przestrzeganie powyższych zasad!

Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie podstawowych środków ostrożności, zasad higieny, takich jak: częste mycie rąk, nie wchodzenie na oddziały w odzieży wierzchniej. Do szpitala w ogóle nie powinny przychodzić osoby zainfekowane.

Skip to content