logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Jesteś młodą mamą? Urodziłaś w ostatnich 12 miesiącach? Wypełnij ankietę NFZ dotyczącą opieki nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

Narodowy Funduszu Zdrowia zaprasza kobiety, które urodziły w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi opieki okołoporodowej oraz nad noworodkiem, sprawowanej w placówkach medycznych udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz opracował ankietę, która dostępna jest na stronie internetowej Centrali NFZ. Ankietę można wypełniać do końca kwietnia.

Ankieta została tak opracowana, aby przyczynić się do wzrostu świadomości kobiet i personelu medycznego na temat obowiązujących standardów opieki nad pacjentkami w tym szczególnym okresie.

Ankieta składa się z 40 pytań dotyczących opieki przed porodem, pobytu w szpitalu, a także wizyt położnej w domu po porodzie, np.:

  • Czy po pierwszej wizycie osoba sprawująca opiekę przedstawiła Pani plan opieki przedporodowej?
  • Czy uzyskała Pani w opiece ambulatoryjnej (w poradni lub u położnej) informacje na temat praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu?
  • Czy w opiece ambulatoryjnej (w poradni) mogła Pani wykonać zlecone badania diagnostyczne?
  • Czy umożliwiono Pani kontakt noworodka z matką „skóra do skóry”, który powinien trwać co najmniej dwie godziny po porodzie?
  • Czy na oddziale położniczym dostępny był edukator do spraw laktacji?
  • Czy położna potrafiła rozwiać Pani niepokoje/wątpliwości profesjonalnymi poradami?
  • Czy położna była zainteresowana Pani stanem psychicznym w okresie połogu?

Wnioski z badania pomogą określić w jakich obszarach należałoby podnieść standardy opieki okołoporodowej.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która znajduje się na stronie: https://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/897597

 

Źródło: NFZ

 

Skip to content