logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

O warunkach jakie muszą być spełnione, aby w Kielcach możliwe były przeszczepy nerek dyskutowali profesorowie z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i dyrekcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Głównym ośrodkiem transplantologicznym, w świetle planów, miałby być Wojewódzki Szpital Zespolony.

Prof. zw. dr hab. n. med.  Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ, Prorektor do Spraw Medycznych UJK informuje, że aby możliwe było wykonywanie przeszczepów konieczne jest zaangażowanie trzech transplantologów. Z kilkoma specjalistami z tej dziedziny, spoza regionu, są prowadzone rozmowy, do tego jeden z chirurgów ogólnych WSzZ rozpoczyna specjalizację.

Kolejnym warunkiem, który musi być spełniony, by stworzyć ośrodek, jest 25 pobrań narządów w województwie świętokrzyskim. Dlatego, konieczne jest zaktywizowanie środowiska, głównie koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach powiatowych, gdzie pobrań praktycznie nie ma.

– Dzięki współpracy z ŚCO i RCKiK, a nawet placówkami poza regionem, spełnione zostaną warunki dotyczące bazy laboratoryjnej – przekonuje profesor Stanisław Głuszek.

Jeśli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach powstanie ośrodek transplantologiczny, rocznie trzeba będzie wykonywać tu około 40-50 przeszczepów nerek.

Andrzej Domański – dyrektor WSzZ popiera tego typu działania i podkreśla że zależy mu na realizacji wszelkich projektów, na których zyskają pacjenci. Jednocześnie, szef lecznicy podkreśla, że utworzenie ośrodka to proces złożony, który będzie wymagał gruntownych uzgodnień oraz zabezpieczenia ekonomicznego.

Specjaliści przekonują, że transplantacja jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego: nie tylko poprawia komfort życia, ale przede wszystkim je przedłuża.  Potrzeby są olbrzymie. W Polsce dializowanych pacjentów, leczonych nerkozastępczo jest około 25 tysięcy, z czego 10 – 15 procent kwalifikuje się do transplantacji.

 

Skip to content