logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Systematycznie wzrasta liczba embolizacji patologii naczyniowych mózgu wykonywanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. To nowoczesne, małoinwazyjne zabiegi, za pomocą których leczone są niebezpieczne dla życia tętniaki i inne zmiany naczyń mózgowych. Wykrywa się je u coraz większej liczby pacjentów.

Wewnątrznaczyniowe metody leczenie takich chorób są, dzięki małej inwazyjności, podobne do technik kardiologii interwencyjnej. Neurochirurg Igor Szydłowski opowiada, że w trakcie embolizacji, przez nakłucie tętnicy udowej wprowadzany jest specjalnie zaprojektowany cewnik, za pośrednictwem którego podawany jest materiał embolizacyjny, który zamyka daną patologię naczyniową. W wypadku tętniaków, są to platynowe spirale embolizacyjne, a w przypadku naczyniaków rodzaj specjalnego kleju tkankowego. Dzięki tej metodzie, można zatrzymać istniejący krwotok z uszkodzonego naczynia lub w trybie planowym zabezpieczyć wykrytą wcześniej patologię przed pęknięciem i bardzo poważnymi tego następstwami.

– Największą zaletą tej metody jest to, że nie otwiera się głowy pacjenta, tylko stosuje się małoinwazyjne dojście – informuje Igor Szydłowski. Dodaje, że liczba chorych u których przeprowadza się embolizacje wzrasta. Obecnie, rocznie w Szpitalu Zespolonym w Kielcach wykonuje się około 100 takich zabiegów.

– Wzrost liczby pacjentów leczonych tą metodą wynika z dwóch przyczyn – wyjaśnia radiolog Maciej Włosek. Jak mówi, po pierwsze wzrasta liczba przypadkowo wykrytych tętniaków i naczyniaków mózgu, w związku z coraz większą dostępnością do badań diagnostycznych, głównie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. – Największe znaczenie ma jednak to, że metody leczenia wewnątrznaczyniowego rozwijają się bardzo dynamicznie i każdego roku doskonalszy sprzęt pozwala na podejmowanie leczenia trudniejszych przypadków, które dawniej były domeną tradycyjnej neurochirurgii – podkreśla Maciej Włosek.

Embolizacje patologii naczyniowych mózgu w WSzZ w Kielcach, obok Igora Szydłowskiego i Macieja Włoska, przeprowadza również: neurochirurg Krzysztof Bartosz Kądziołka – lekarz, który przez wiele lata pracował we Francji. Dzięki jego doświadczeniu, zespół wdraża nowe metody leczenia.

Wojewódzki Szpitalu Zespolonym w Kielcach jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków w kraju, w których realizowane są wewnątrznaczyniowe metody leczenia tętniaków i malformacji naczyń mózgowych.

Skip to content