logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Coraz więcej noworodków i niemowląt  operowanych jest w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Liczba takich zabiegów, które często ratują dzieciom życie wzrasta, dzięki dobrej współpracy chirurgów, specjalistów z położnictwa i ginekologii oraz neonatologów.

Dr n. med. Przemysław Wolak – kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej Urologii i Traumatologii WSzZ informuje, że tylko od początku grudnia zeszłego roku, do początku lutego br, jego zespół zoperował 16 dzieci do 6 tygodnia życia. Pięcioro z nich było operowanych w dniu urodzenia, troje do piątej doby życia. Zabiegi dotyczyły pełnego przekroju wad rozwojowych – najczęściej ośrodkowego układu nerwowego i były związane z wodogłowiem oraz przepukliną oponowo-rdzeniową. – Pozostałe operacje obejmowały schorzenia wynikających z wad przewodu pokarmowego na różnym poziomie – dodaje doktor Przemysław Wolak. Wylicza, że w gronie operowanych noworodków były dzieci z: obumierającym zapaleniem jelit, zarośnięciem jelita cienkiego, czy odbytu, chorobą Hirschsprunga, wrodzonym, przerostowym zwężeniem odźwiernika.

– W większości przypadków ratujemy tym dzieciom życie. Jeżeli byśmy ich nie zoperowali, albo opóźnili zabieg, to rokowania byłyby gorsze – uważa chirurg.
Doktor przyznaje, że idealna jest sytuacja, gdy wada u dziecka jest stwierdzona prenatalnie i już na podstawie USG można ocenić schorzenie, i przygotować się do dalszego leczenia, a także ustalić wszystko z rodzicami. – To zaczyna u nas tak funkcjonować – przekonuje doktor Wolak.

W podobnym tonie wypowiada się dr hab. n. med. Wojciech Rokita – kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w WSzZ, który twierdzi, że w szpitalu działa namiastka Centrum Perinatologii. – W tej chwili dzieci z wadami wrodzonymi, które musiały być leczone nawet poza województwem, dzięki współpracy z  Kliniką Chirurgii Dziecięcej  mogą być operowane u nas i to stwarza możliwość myślenia o tym, aby w przyszłości powstało tu prawdziwe Centrum Perinatologii – mówi profesor.

W jego odczuciu, liczba zabiegów operacyjnych u noworodków będzie wzrastać, gdyż Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest miejscem gdzie trafiają najcięższe, patologiczne ciąże. Potwierdza to Grażyna Pazera – kierownik Kliniki Neonatologii WSzZ. Lekarka przypomina też, że Szpital Zespolony jest ośrodkiem, gdzie rodzi się najwięcej dzieci w województwie. Neonatolog chwali współpracuję z chirurgami dziecięcymi, przyznaje, że specjaliści ci bardzo często konsultują noworodki i że lekarze w WSzZ tworzą zespół wielodyscyplinarny.

Dotychczas, w  starej siedzibie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, rocznie operowanych było około 50 noworodków i niemowląt. Wszystko wskazuje na to, że liczba tych zabiegów znacznie wzrośnie.

 

Skip to content