logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Od lutego br. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oferuje standard żywienia o wyższej jakości. Placówka zdecydowała się wprowadzić innowacyjny system IMFOOD, który gwarantuje odpowiednio skomponowane, różnorodne i pełnowartościowe posiłki. Nie tylko wspiera proces terapeutyczny, ale również niesie za sobą szereg oszczędności i usprawnień administracyjnych. Może być dostosowany do potrzeb każdego szpitala, który zdecyduje się na jego zastosowanie.

IMFOOD to nowy standard żywienia, który powstał jako odpowiedź na wciąż niezadawalające standardy żywienia szpitalnego w polskich placówkach medycznych. W jego centrum stoi pacjent, który otrzymuje posiłki spełniające zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Nie jest tajemnicą, że obszar żywienia pacjentów w polskich szpitalach jest obecny w debacie publicznej od wielu lat. Cieszę się, że jesteśmy jedną z pierwszych placówek w Polsce, które postanowiły zmienić się na lepsze stawiając na jakość. System IMFOOD działa w naszej placówce już od kilku tygodni i przez ten czas usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii ze strony pacjentów – powiedział Bartosz Stemplewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.  

Diety w ramach systemu IMFOOD zostały opracowane we współpracy z ekspertami z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pacjenci WSzZ w Kielcach będą otrzymywali 3 do 5 posiłków dziennie w ramach określonych diet, z których każda może być indywidualnie modyfikowana, jeśli wynika to z zaleceń lekarza prowadzącego. W skład każdego posiłku wchodzi porcja owoców lub warzyw.

Celem jaki przyświecał opracowaniu systemu IMFOOD było stworzenie standardu żywienia pacjentów w szpitalach, który odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy z zakresu dietetyki
i żywienia osób chorych. Wszystkie zalecenia mówią wprost, że żywienie pacjentów powinno wspomagać proces terapeutyczny. W systemie IMFOOD pacjenci otrzymują posiłki zgodne
z zapotrzebowaniem wynikającym ze stanu zdrowia. Dania są smaczne, odpowiednio zbilansowane i podane w sposób estetyczny –
powiedziała Elżbieta Kantowicz, prezes Impel Catering, twórcy nowoczesnego systemu.

 

Odpowiednio zarządzany system IMFOOD generuje wymierne korzyści dla szpitala.
W porównaniu z tradycyjnym modelem żywienia szpitalnego, usługa ta pozwala na ograniczenie powierzchni kuchennych i magazynowych w placówce a także zminimalizowanie zasobów sprzętowych potrzebnych do przygotowywania i dystrybucji posiłków. Jest również mniej energochłonna. W zamyśle twórców modyfikacja udziału poszczególnych kosztów stałych usługi pozwala przeznaczyć większą kwotę na produkty spożywcze, które trafiają na talerz pacjenta. W szpitalu w Kielcach stawka na tzw. „wsad do kotła” wzrosła o ponad 30% w porównaniu z poprzednim wariantem żywienia.

IMFOOD pozwoli Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na bieżące zarządzanie i monitorowanie wszystkich procesów w ramach usługi żywienia zbiorowego: od zamawiania produktów spożywczych i ich magazynowania, poprzez definiowanie aktualnego zapotrzebowania pacjentów i zamawianie dla nich posiłków w ramach konkretnych diet, aż do nadzoru nad kwestiami finansowymi i raportowania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej, łatwej w obsłudze platformy informatycznej, którą można zainstalować na wielu urządzeniach – z jej poziomu upoważnieni pracownicy mają wgląd w poszczególne elementy procesu żywienia pacjentów. Automatyzacja i integracja wszystkich tych działań pozwala na sprawny przepływ informacji
i znaczną oszczędność czasu.

– Imfood zapewnia także duże wsparcie dla dietetyków zatrudnionych w szpitalu. Ponieważ system automatycznie wykonuje wiele powtarzalnych czynności, a jadłospisy w ramach poszczególnych diet są z góry ustalone, dietetycy nie muszą na bieżąco zajmować się układaniem i weryfikowaniem menu. Zaoszczędzony w ten sposób czas mogą przeznaczyć na indywidualną pracę z pacjentami i ich edukację żywieniową – dodała Elżbieta Kantowicz.

– Nowy model żywienia wspiera naszych pacjentów w dochodzeniu do zdrowia i to jest jego wartość podstawowa. Co więcej, niesie za sobą szereg oszczędności i usprawnień administracyjnych, jest więc dla nas rozwiązaniem optymalnym – podsumował Bartosz Stemplewski.

Żywienie pacjentów z wykorzystaniem usługi IMFOOD zostało wprowadzone do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach od lutego 2022 r. Firma Impel Catering wygrała przetarg na usługę całodobowego żywienia pacjentów na okres 3 lat.

 

 

***

Opracowany przez Impel Catering system IMFOOD jest rozwiązaniem, które zapewnia wysoki, zgodny z aktualnymi zaleceniami, standard żywienia i jest w stanie funkcjonować w warunkach nieuregulowanego rynku żywienia szpitalnego w Polsce (brak szczegółowych przepisów prawnych, organizacyjnych i dietetycznych). Mimo istniejących problemów systemowych IMFOOD pozwala żywić pacjentów tak, by wspierać ich proces terapeutyczny. Jest to niezwykle istotne, gdyż właściwe żywienie pacjentów w szpitalach zwiększa skuteczność leczenia, zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań i niedożywienia. Dzięki temu skraca się także istotnie czas hospitalizacji, a całkowite koszty leczenia mogą zostać obniżone nawet o 30–50%[1].

[1]  Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalu, pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Mirosława Jarosza, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2011.

 

 

Źródło: Impel Catering

Skip to content