logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

II Spotkanie Naukowo-Szkoleniowe z cyklu „Nowoczesne techniki obrazowania w kardiologii”, odbędzie się 15 maja w Kielcach. Do udziału w nieodpłatnych wykładach, zapraszani są: kardiolodzy, interniści i radiolodzy.

Organizatorami spotkania są: Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz kielecki oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr n. med. Janusz Sielski – kierownik Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego WSzZ  informuje, że w trakcie warsztatów obszerny wykład na temat: „Zastosowania techniki rezonansu magnetycznego w kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia mięśnia sercowego i amyloidozy serca” wygłosi Arik Wolak – lekarz z Jerozolimy.

O „Zastosowaniu techniki tomografii komputerowej w kardiologii” opowie dr n. med. Michał Spałek – radiolog ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, a o „Współczesnej roli echokardiografii w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej” mówić będzie dr n. med. Katarzyna Ciuraszkieiwcz z OINK Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Doktor Janusz Sielski podkreśla, że badania nieinwazyjne powinny zajmować odpowiednie miejsce w diagnostyce – przykładowo: echokardiografia w intensywnej terapii pozwala na ocenę serca i kwalifikację pacjenta do dalszych zabiegów inwazyjnych, bądź mniej inwazyjnych.

II Spotkanie Naukowo- Szkoleniowe na temat nowoczesnych technik obrazowania w kardiologii, odbędzie się 15 maja, o godzinie 18, w Hotelu Binkowskim. Wstęp wolny. Nie obowiązuje  rejestracja. Może przyjść każdy zainteresowany tematyką.  

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach liczy 14 łóżek. Trafiają tu głównie przypadki ostre, chorzy z zawałami serca, niewydolnością, zaostrzeniami, zapaleniami mięśnia sercowego. OINK ściśle współpracuje ze świętokrzyskim pogotowiem i klinikami kardiologii, gdzie przekazywani są pacjenci po zakończeniu leczenia na intensywnej terapii.

 

Skip to content