logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Około 250 lekarzy z całej Polski, a także ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Czech weźmie udział w wyjątkowym sympozjum „25 lat Wideochirurgii w Polsce”, połączonym z XIX Zjazdem Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, które odbędą się, w tym tygodniu, w Kielcach. Wykłady w trakcie konferencji prowadzić będą uznani specjaliści z zagranicy oraz liderzy wideochirurgii w kraju.

– Celem spotkania jest podkreślenie rangi chirurgii małoinwazyjnej, w rozwoju medycyny polskiej oraz prezentacja  postępów światowych i polskich w tej dziedzinie chirurgii – informuje na specjalnej stronie internetowej poświęconej wydarzeniu, prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Personel kliniki,  pracownicy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK oraz członkowie Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich i Fundacji „Dla Rozwoju Chirurgii” w Kielcach są organizatorami tego wydarzenia. Sympozjum adresowane jest głównie do specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej. W roli wykładowców wystąpią też: ginekolodzy oraz urolodzy.

Poszczególne panele tematyczne, poświęcone będą: historii i ewolucji polskiej wideochirurgii oraz możliwościom zastosowania tych technik w chirurgii układu pokarmowego (dróg żółciowych, połączenia przełykowo-żołądkowego, jelita grubego, bariatrii), ale i w chirurgii endokrynologicznej, ginekologicznej oraz torakochirurgii.

W trakcie konferencji, zaplanowane jest specjalna Sesja Pielęgniarska, poświęcona pielęgniarstwu operacyjnemu i klinicznemu w wideochirurgii.

Pierwszego dnia konferencji odznaczone zostaną osoby szczególnie zasłużone dla chirurgii małoinwazyjnej.

Sympozjum odbędzie się w dniach 20-22 października, w hotelu Binkowskim w Kielcach.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia, agendę spotkania znaleźć można na: www.25latwideochirurgii.pl

Skip to content