logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Około 200 kardiologów z całej Polski, w tym najbardziej uznane autorytety w tej dziedzinie medycyny, spotkają się w Kielcach na II konferencji czasopisma Folia Cardiologica. Redaktorem naczelnym pisma jest profesor Beata Wożakowska – Kapłon – kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, która jest również przewodniczącą Komitetu Naukowego i Organizacyjnego spotkania.

– Czasopismo Folia Cardiologica to jedno z najbardziej poczytnych i popularnych czasopism kardiologicznych, zwłaszcza dla młodych lekarzy – tłumaczy profesor Beata Wożakowska-Kapłon, która dodaje, że pismo ma zasięg międzynarodowy – liczba artykułów w języku angielskim systematycznie wzrasta, tak jak i liczba wejść na stronę internetową pisma, która jest nieodpłatnie, ogólnodostępna.

Radę redakcyjną tworzą w większości lekarze z Kielc, dlatego już drugi rok z rzędu konferencja Folia Cardiologica odbędzie się w stolicy województwa świętokrzyskiego, gdzie 21. i 22. kwietnia przyjadą kardiolodzy z całej Polski, w tym szefowie wielu sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które patronują spotkaniu.

– Mamy wspaniały przegląd zarówno specjalności, jak i dyscyplin kardiologicznych w Polsce, a jednocześnie wybitne osoby, w tym zaprzyjaźnionych rektorów i prorektorów uczelni medycznych – wylicza profesor Beata Wożakowska – Kapłon.

W gronie prelegentów znajdą się m.in.:  profesor Ewa Straburzyńska-Migaj – prezes Sekcji Niewydolności Serca, profesor Artur Mamcarz – szefujący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej, profesor Jacek Legutko – prezes sekcji Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, dr hab. n. med.  Marek Klocek – prezes sekcji „Choroby Serca u kobiet”, dr n. med. Zbigniew Eysymontt – kierujący Sekcją Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, profesor Jacek Białkowski – prezes Sekcji Kardiologii Dziecięcej oraz profesor Jacek Kubica z Collegium Medicum w Bydgoszczy i profesor Krzysztof Filipiak – Redaktor Naczelny „Kardiologii Polskiej”, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie:  http://www.cardiologica.viamedica.pl/2.2017/pl/Program__20.html

– Myślę, że będzie to prawdziwe święto kardiologii kieleckiej i polskiej, a do tego wydarzenie to odbędzie się w trakcie trwającego Tygodnia Serca – reasumuje profesor Beata Wożakowska-Kapłon.

Skip to content