logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Kielcach obradowała czołówka chirurgów z kraju, a także goście z zagranicy. W sympozjum pod hasłem „25 lat Wideochirurgii w Polsce”, które połączone było z XIX Zjazdem Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich wzięło udział prawie 300 osób: lekarze i pielęgniarki.

Obok chirurgów ogólnych i onkologicznych z całej Polski, w sympozjum uczestniczyli specjaliści m.in.: ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Czech i grupa lekarzy z Ukrainy, a także pielęgniarki z całej Polski.

Prof. zw. dr hab. n. med Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Prorektor do spraw Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego stwierdził, że ośrodki w Kielcach i województwie świętokrzyskim mają znaczne osiągnięcia w chirurgii małoinwazyjnej, zarówno w sensie klinicznym jak i naukowym. Dlatego, Kielce wybrano już po raz trzeci na miejsce organizacji Zjazdu Sekcji Wideochirurgii. Wcześniej w stolicy regionu świętokrzyskiego świętowano 5 i 15 – lecie wideochirurgii.
Profesor Stanisław Głuszek podkreślał, że odsetek chorych operowanych technikami małoinwazyjnymi systematycznie wzrasta. – Dla pacjenta miniinwazja, ma kapitalne znaczenie – tłumaczył profesor. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach niektóre zabiegi wykonywane są obecnie wyłącznie laparoskopowo, tak jest m.in.: w przypadku cholecystektomii, czyli operacji wycięcia pęcherzyka żółciowego, ale techniki te stosuje się również powszechnie przy zabiegach antyrefluksowych, czy połączenia przełykowo-żołądkowego. W przypadku operacji mięsaków przewodu pokarmowego, około 50 procent zabiegów realizowanych jest metodami mininwazyjnymi, a na jelicie grubym w ten sposób wykonywane jest 10-15 procent operacji.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej wyraził opinię, że klinika kierowana przez profesora Stanisława Głuszka jest jednym z bardziej doświadczonych i wyrazistych ośrodków chirurgii miniinwazyjnej w kraju.

Zdaniem konsultanta, przygotowanie mentalne, czy możliwości fizjologiczne polskich chirurgów w żaden sposób nie odbiegają od tego co reprezentują w dziedzinie wideochirurgii lekarze na Zachodzie. Jedyną barierą mogą być kwestie ekonomiczne związane z dostępem do nowoczesnego sprzętu .

Konsultant przyznał, że techniki małoinwazyjne, choć bardzo korzystne dla pacjenta, nie sprawdzają się w niektórych sytuacjach. W 100 procentach realizowana jest w ten sposób chirurgia pęcherzyka żółciowego, ale w przypadku takich narządów, jak: trzustka, wątroba, jelito ten odsetek jest zmienny, ale proporcjonalnie tak samo wyglądający jak w krajach zachodnich.

Profesor Marian Smoczkiewicz, który w maju, 1991 roku w Poznaniu, wspólnie z udziałem francuskiego chirurga prof. Domergue’a wykonał pierwsze w kraju cholecystektomie laparoskopowo, przyznał, że metoda ta budziła wówczas wiele kontrowersji, ale po latach widać, że jest niezwykle korzystna dla pacjenta, przyjęła się i niewątpliwie będzie dalej rozwijać się, z korzyścią dla chorych.

Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 5 w Sosnowcu powiedział, że rozwój wideochirurgii należy zawdzięczać entuzjastom, którzy 25 lat temu rozpoczęli trudną drogę , w czasach gdy brakowało sprzętu i należało przełamywać stereotypy związane z wprowadzaniem nowych technik operacyjnych. Zdaniem Zbigniewa Lorenca, dobrze wyszkolony chirurg powinien dysponować różnymi technikami operacyjnymi, wśród których metody laparoskopowe odgrywają olbrzymią rolę. Specjalista podkreślił, że wszystkie nowości, w tym związane ze sprzętem, muszą być podparte dowodami naukowymi, która technika operacyjna jest lepsza, w poszczególnych dziedzinach.

Wśród gości Sesji Pielęgniarskiej, znalazła się m.in.: profesor Maria Szewczyk – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Jak podkreśliła, rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem jest bardzo ważna. To pielęgniarki przygotowują chorego do zabiegu operacyjnego, pełnią istotna rolę w jego trakcie, dbają o to by uniknąć tak zwanych czarnych punktów, a po zabiegu odpowiadają m.in.: za monitorowanie bólu i zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego.

20 października, pierwszego dnia sympozjum Honorowe Członkostwo Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich otrzymali profesorowie: Stanisław Głuszek, Wiesław Tarnowski i Krzysztof Paśnik.

Sympozjum i zjazd zostały zorganizowane przez: Klinikę Chirurgii WSzZ, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK oraz Sekcję Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich i Fundację „Dla Rozwoju Chirurgii w Kielcach”.

 

Skip to content