logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Jako dyrektor, kieruję do wszystkich pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przesłanie na inaugurację obchodów Światowych Dni Młodzieży.

Wszystkie Światowe Dni Młodzieży – według zamysłu ich inicjatora i patrona, św. Jana Pawła II – opierają się na jednej myśli biblijnej, tegoroczne pod hasłem: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Główny temat towarzyszy młodym ludziom nie tylko w ramach przygotowań, jego treść będą pogłębiać również podczas samego wydarzenia.
Personel medyczny szpitala, w związku z rozmiarem organizacyjnym tego wydarzenia, pozostaje w podwyższonej gotowości dyżurowej, będąc przygotowanym nieść pomoc pielgrzymom z całego świata. Wydaje się jednak ważne, aby podczas tej uroczystości każdy miał szansę zaangażować się w nią także duchowo, by we właściwy sposób czerpać z przesłania będącego tematem przewodnim tegorocznego spotkania.
Przygotowując się do wytężonej pracy przy zabezpieczeniu medycznym ŚDM, pozostańmy w zgodzie z wartościami oraz przesłaniem, jakie wyznają uczestnicy tego ogólnoświatowego wydarzenia religijnego.

Andrzej Domański – dyrektor WSzZ

Skip to content