logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Informacje ogólne:

Nazwa: Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych

Lokalizacja: Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego, Budynek Główny – ul. Grunwaldzka 45, Kielce

Czas realizacji: I kw. 2019 roku

Wartość projektu:

– wartość całkowita: 8 488 017,90 zł

– wartość dofinansowania Unii Europejskiej: do 7  013 810,87 zł

– wartość dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego: 1 035 702,53 zł

 

Cele projektu i planowane efekty:

Celem Projektu było zwiększenie efektywności działania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz wzrost jakości opieki nad dziećmi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, a także aktualizacja i rozbudowa systemu PASC.

 

W ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzętu medycznego dla:

  • I Kliniki Neonatologii:

– inkubatory zamknięte – 4,

– inkubator hybrydowy do reanimacji  noworodka – 1,

– respirator dla noworodka – 1,

– aparaty do wspomagania oddechu noworodka – 2,

– urządzenie do przesiewowego badania słuchu – 1,

– pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – 3,

– pulsometry – 3,

– lampy do fototerapii – 5,

  • Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka:

– respiratory noworodkowe – 5,

– pompy infuzyjne objętościowe – 10,

– pompy strzykawkowe – 12,

– stacje dokujące – 3,

– inkubatory hybrydowe – 5,

– stacja dokująca do transportu wewnątrzszpitalnego i zasilania inkubatorów kompatybilna z inkubatorami na oddziale – 1,

– system do przezskórnego pomiaru ciśnienia parcjalnego CO2/O2 – 1,

– aparat do echokardiografii i USG – 1,

– stanowisko do leczenia noworodków hipotermią z monitorem – 1,

– wagi noworodkowe – 3,

– lampy do fototerapii – 2,

– materac do fototerapii – 1,

– kardiomonitory – 6,

– stacja centralnego monitorowania – 1,

  • Laboratorium Diagnostycznego:

– osmometr – 1,

– analizatory – 2,

  • I Kliniki Pediatrii:

– aparaty do USG przezklatkowego – 2,

– aparat do echa serca – 1,

– holter EEG – 1,

– aparat do pH-metrii przełyku – 1,

– analizator tlenku azotu.

  • Oddziału Urazowo-Ortopedycznego:

– artroskop z optyką do stawu kolanowego – 1,

  • Działu Diagnostyki Obrazowej:

– cyfrowy aparat rentgenowski z fluoroskopią i statywem do zdjęć odległościowych – 1.

 

Galeria zdjęć:

Konferencja
Kielce – Wsparcie Oddziałów WSZ w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych
Kielce – Wsparcie Oddziałów WSZ w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych
Kielce – Wsparcie Oddziałów WSZ w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych
Kielce – Wsparcie Oddziałów WSZ w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych
Kielce – Wsparcie Oddziałów WSZ w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce – Wsparcie Oddziałów WSZ w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych
Kielce – Wsparcie Oddziałów WSZ w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych
Kielce – Wsparcie Oddziałów WSZ w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt przewidywał także aktualizację oraz rozbudowę systemu PACS, niezbędnego do archiwizacji badań obrazowych wraz ze stacjami opisowymi oraz usprawnienia pracy personelu.

Projekt „Wsparcie oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oraz budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Skip to content