logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nazwa: Wsparcie innowacyjności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla działu diagnostyki obrazowej

Projekt realizowany wspólnie z partnerem – Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym.

Wartość projektu: 3 079 025,09 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej:2 488 793,16 zł

Okres realizacji: I. 2012 r. – IX. 2012 r.

 

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu medycznego, tj.:

– aparatów USG klasy Premium z elastografią i mikrozwapnieniami oraz głowicami;

– aparatu USG z linią do badań naczyń i stawów;

– aparatu USG dla potrzeb Neurologii z głowicami;

– aparatu RTG kostno-płucny z zawieszeniem sufitowym;

– aparat RTG ze ścianką bucky z zawieszeniem sufitowym;

– aparatu RTG ze ścianką bucky z kolumną;

– aparatu przyłóżkowego;

– skanera ze stacjami;

– kasety i oprogramowanie do skanerów.

Realizacja Projektu przyczyniła się do poprawy jakości świadczonych usług wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność oraz transfer nowoczesnej technologii i wiedzy jak również  do wykorzystania sprzętu i aparatury w celach badawczych nad wdrożeniem nowych metod leczenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,  Oś priorytetowa 2, Działanie nr 2.1. „Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój”.

Skip to content