logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Rodzące w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mają możliwość oddania krwi pępowinowej do jedynego w Polsce Publicznego Banku Komórek Macierzystych, który działa w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin. Przyszłe matki korzystają z tej możliwości. Szpital na Czarnowie jest jedną z dwóch placówek w regionie, w której pobiera się krew pępowinową na cele społeczne.

– Zainteresowanie i wiedza pacjentek przychodzących do porodu jest na ten temat duża  – zapewnia Zofia Otwinowska – położna koordynująca Salę Porodową w Klinice Położnictwa i Ginekologii WSzZ i dodaje, że szpital traktuje możliwość uczestnictwa w tym projekcie, jako duże wyróżnienie. Dobowo, krew pępowinowa może być pobrana od dwóch rodzących w placówce na Czarnowie.

Pacjentki same mogą zdecydować o tym, czy chcą oddać krew pępowinowa na cele społeczne, do Banku, który działa w strukturach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Z rodzącą przeprowadzany jest wywiad, musi podpisać oświadczenie i wyrazić świadomą zgodę na pobranie, a także wypełnić kwestionariusz medyczny.

Wszystkie położne pracujące na Sali Porodowej w WSzZ przeszły szkolenia i posiadają certyfikaty upoważniające je do pobrania krwi pępowinowej.

Zabieg jest bezinwazyjny, krótki, odbywa się tuż po narodzinach dziecka i w żaden sposób nie zagraża ani jemu, ani matce – podkreśla Zofia Otwinowska.

Krew pępowinowa, nim stwierdzono jej przydatność, była traktowana jako odpad medyczny i trafiała do utylizacji. Pozyskane z niej drogocenne komórki macierzyste, mają ogromny potencjał do samoodnowy i namnażania i są obecnie wykorzystywane do leczenia ponad 70 różnych schorzeń, w tym m.in.: nowotworów hematologicznych, narządowych i schorzeń układu krwiotwórczego.

– Uważam, ze jest to świetna akcja pro publico bono. Warto pomagać innym, bo nie wiadomo kiedy komórki macierzyste będą nam potrzebne. To jest takie dobro, które możemy przekazać innemu człowiekowi i ono może do nas kiedyś wrócić – mówi doktor Michał Piast – dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Tłumaczy, że dziennie do banku przyjmowane mogą być cztery próbki krwi ( z dwóch szpitali, w tym z WSzZ), ze względu na ogromne koszty i możliwości pracowników, którzy opracowują je manualnie.

Michał Piast zapowiedział, że niebawem placówka będzie gotowa, by dobowo przyjmować krew pępowinową pobraną od większej liczby rodzących. Kilkadziesiąt z ponad 400 próbek krwi przechowywanych w tej chwili w Podzamczu jest przygotowywanych, by wysłać je do Poltansplantu.

Pacjentki rodzące, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mają też możliwość oddania krwi pępowinowej do banków komercyjnych. Wiąże się to z określonymi kosztami.

 

Źródło fot: Biobank Świętokrzyski

Skip to content