logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach wizytowali audytorzy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”. Audyt sprawdzający miał na celu potwierdzenie wymagań koniecznych do utworzenia w strukturach WSzZ pierwszego w regionie Ośrodka Transplantacyjnego Nerek. Wniosek o zgodę na te działalność szpital złożył wiele tygodni temu do Ministerstwa Zdrowia, co zaowocowało audytem z „Poltransplantu”.

Profesor Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w WSzZ przypomina, że od listopada zeszłego roku w Szpitalu Zespolonym działa Poradnia Transplantacyjna. Opieką otoczeni są w niej pacjenci po przeszczepie nerki. W tej chwili jest to już ponad 30 osób. Profesor Stanisław Głuszek zwrócił uwagę, że  u pacjentów tych wykonywane są niezbędne badania, a także stosowane jest leczenie immunosupresyjne.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w związku z planami utworzenia ośrodka wzbogacił się o nowych specjalistów w dziedzinie transplantologii. Audytorzy wizytujący placówkę zasugerowali przeszkolenie części personelu (anestezjolodzy, instrumentariuszki), co jak zapewnił profesor, uda się zrealizować w krótkim czasie.

 

 

Skip to content