logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Bardzo dużo dzieci z infekcjami przewodu pokarmowego trafia do Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Oddział zakaźny i gastroenterologia przeżywają prawdziwe oblężenie.

– Mamy pełne obłożenie, a nawet więcej chorych, niż łóżek – przyznaje Beata Gładysiewicz, kierująca Pododdziałem Hepatologiczno-Gastroenterologicznym. W części Neurologiczno-Infekcyjnej ŚCP obłożenie jest obecnie na poziomie 180 procent.

– Dominują infekcje przewodu pokarmowego, objawiające się najczęściej wymiotami, biegunką i gorączką – opowiada Beata Gładysiewicz.

W przypadku części infekcji, potwierdzona jest etiologia wirusowa. Najwięcej dzieci trafiających na oddziały pediatryczne WSzZ choruje z powodu norowirusów.

Gwałtownie przebiegające infekcje, kończą się odwodnieniem i wówczas konieczna jest hospitalizacja, by możliwe było wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych za pomocą kroplówek.

Barbara Szczepańska – kierująca częścią Neurologiczno-Infekcyjną wyjaśnia, że do szpitala trzeba się udać, jeśli u dziecka wystąpią wymioty żółcią, suche śluzówki, a u noworodka zapadnie się ciemię, w skrajnych sytuacjach może dojść nawet do zaburzenia świadomości.

By uniknąć odwodnienia, lekarka zaleca przy wymiotach nieustanne pojenie dziecka, podawanie w małych ilościach, co dwie – trzy minuty płynów – najlepiej wieloelektrolitowych.

– Należy często myć ręce, zwłaszcza przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety – podkreśla Barbara Szczepańska. Ponieważ wirusy są wydalane z organizmu przez kilka tygodni, przez dłuższy czas wskazana jest szczególna dbałość o higienę.

 

 

Skip to content