logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Klinice Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – jak co roku w październiku – rozpoczęła się realizacja programu profilaktyki zakażeń RSV.

Jest to wirus, który powoduje infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych i jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci urodzonych przedwcześnie. – Może powodować zapalenie oskrzelików i płuc oraz ciężkie zaburzenia oddychania, nawet zagrażające życiu – podkreśla dr Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii w WSzZ.

Neonatolog wyjaśnia, że w ramach programu, wcześniakom urodzonym do 32. tygodnia ciąży włącznie, są podawane przeciwciała monoklonalne – przeciwko wirusowi RSV.  Profilaktyka obejmuje również starsze dzieci, ale urodzone z ciężkimi wadami, przede wszystkim serca.

Immunizacja jednego dziecka obejmuje pięć dawek, które są podawane w miesięcznych odstępach, od października do kwietnia.
Realizacja programu rozpoczyna się u dziecka urodzonego przedwcześnie, już w klinice, jeżeli wcześniak jest w stanie stabilnym – później, kolejne dawki są podawane w Poradni Neonatologicznej.

W tym roku, lekarze nie zaobserwowali jeszcze dużej liczby dzieci z infekcjami wywołanymi przez wirusa RSV.

Dr Grażyna Pazera zwraca jednak uwagę, że w zeszłym roku wiele chorych wcześniaków wymagało wręcz tlenoterapii w warunkach szpitalnych.

Skip to content