logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nawet kilkanaścioro dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit ( NChZJ ) trafia rocznie do części Hepatologiczno – Gastroenterologicznej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Lekarze sygnalizują, że liczba zachorowań wzrasta, co może mieć związek między innymi z postępem cywilizacyjnym.

– Do naszego oddziału z podejrzeniem NChZJ miesięcznie trafia co najmniej jedno dziecko – informuje Beata Gładysiewicz – pełniąca obowiązki kierownika Pododdziału Hepatologiczno- Gastroenterologicznego ŚCP WSzZ. Dodaje, że w porównaniu do lat minionych, wzrost zachorowań jest widoczny.

NChZJ są przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego, których nie należy lekceważyć. Przebiegają z okresami zaostrzeń i remisji. Wtedy pacjent czuje się dobrze, nie ma objawów choroby, a jego dieta może być zbliżona do normalnej.

Patogeneza tych chorób jest nieznana. Brane są pod uwagę różne czynniki: środowiskowe, immunologiczne. Dużą rolę odgrywają także czynniki genetyczne, co nie oznacza jednak, że choroby te są zawsze dziedziczone. Objawy NChZJ mogą być różnorodne. Najczęściej, są to bóle brzucha i biegunki, nierzadko z krwią. – Często, zwłaszcza w przypadku choroby Crohna, dochodzi do  zaburzenia procesu wzrastania dziecka i do niedoboru masy ciała, co jest bardzo charakterystyczne. Dzieci takie słabiej rosną, gorzej przybierają na masie ciała, albo wręcz ubywają na wadze – wyjaśnia Beata Gładysiewicz. Mogą występować też objawy pozajelitowe: stawowe, skórne, czy oczne. By rozpoznać chorobę, konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań: laboratoryjnych, ultrasonograficznych, endoskopowych i histopatologicznych.

Ponieważ nieznane są przyczyny NChZJ, leczenie przyczynowe tych chorób jest niemożliwe. Terapia ma na celu osiągnięcie remisji klinicznej oraz jak najdłuższe jej podtrzymanie. U dzieci najistotniejsza jest poprawa stanu odżywienia i wzrastania. – Dlatego, dużą rolę przypisuje się leczeniu żywieniowemu – dodaje Beata Gładysiewicz.

 

 

Skip to content