logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Doktor Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, w trakcie wizyty w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach nie wykluczył, że w placówce, po utworzeniu Centrum Urazowego dla dorosłych, powstanie, w kolejnych latach, Centrum Urazowe dla dzieci.

Wiceminister wizytował 2 grudnia szpital na kieleckim Czarnowie, by sprawdzić jak idą przygotowania do stworzenia CU dla dorosłych. Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało inwestycję. Na projekt związany z rozbudową Szpitalnego Oddziały Ratunkowego i jego doposażeniem, mają być przeznaczone środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania 9.1. Szpital przygotowuje ostateczny wniosek, jaki jest wymagany w aplikowaniu o środki unijne.

Wiceminister zwiedził pawilon pediatryczny, na bazie którego – jak przyznał – być może będzie mogło powstać Centrum Urazowe dla dzieci. – Jestem zbudowany tym co zobaczyłem, szpital ma potencjał do utworzenia CUDu , choć co prawda są jeszcze potrzeby kadrowe, konieczność rozbudowy i stworzenia wymogów odpowiadających Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu – powiedział po wizytacji Marek Tombarkiewicz.

 

Andrzej Domański – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zapowiedział, że placówka uruchomi procedury niezbędne do rozpoczęcia starań, by w WSzZ mogło powstać Centrum Urazowe dla dzieci.  Dyrektor podziękował również wiceministrowi za owocną wizytę.

Skip to content