logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

71 osób odeszło, w ramach Programu Dobrowolnych Odejść z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Termin w jakim można było składać deklaracje o chęci skorzystania z PDO minął 31 grudnia. Tego dnia, szpital rozwiązał umowy z osobami, które wyraziły chęć odejścia.

Decyzje o kontynuowaniu kariery poza Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach podjęli zarówno pracownicy pediatrii, jak i części placówki, która zajmuje się leczeniem dorosłych. To przedstawiciele bardzo wielu działów i profesji m.in.: administracji, działu sprzedaży, laboratorium, sterylizacji, technicy radiologii, pielęgniarki. W przypadku kilkunastu osób, głównie personelu medycznego, dyrekcja z uwagi na dobro szpitala, nie zgodziła się na odejście.

Pracownicy, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do PDO, otrzymają maksymalnie 9-krotność miesięcznego wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową, jeśli ta przysługuje.

Dyrekcja, dziękuje za zaangażowanie we wdrażanie programu, personelowi WSzZ, a także Urzędowi Marszałkowskiemu, który jako organ prowadzący wyraził zgodę na wprowadzenie w szpitalu PDO.

Skip to content