logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

– Około 70-80 procent chorych onkologicznie dzieci można wyleczyć – zapewnia Grażyna Karolczyk, kierownik Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii. To jedyny taki oddział w regionie.

Grażyna Karolczyk tłumaczy, że choć onkologia dziecięca jest dziedziną, gdzie leczenie jest bardzo intensywne i długie, to jego efekty są zdecydowanie lepsze, niż w przypadku osób dorosłych. Średnio, udaje się wyleczyć około 80 procent dzieci z chorobą nowotworową – przekonuje szefowa oddziału. Dodaje, że są schorzenia, takie jak guzy nerek, choroba Hodgkina, gdzie wyleczalność sięga ponad 90 procent.

– Dzięki takim efektom, możemy tu pracować – mówi Grażyna Karolczyk i podkreśla wielkie obciążenie psychiczne z jakim musi radzić sobie personel onkologii dziecięcej, patrząc na cierpienie najmniejszych.

Kierownik oddziału powtarza, że dziecko ma większe szanse na wyleczenie, gdy choroba jest wcześniej wykryta. – Czujność jest bardzo ważna – mówi doktor Karolczyk i wylicza, że: do drugiego roku życia każde dziecko powinno mieć wykonane USG brzucha, raz do roku warto zrobić morfologię. Lekarze POZ powinni być bardzo czujni i przy objawach sugerujących chorobę nowotworową powinni jak najszybciej kierować dziecko do onkologa. Guzy nerek, jajników mogą być wykryte przypadkowo, przy rutynowym badaniu brzucha u dzieci. Rodziców zaniepokoić powinna też: gorączka niewiadomego pochodzenia, bóle kończyn u dziecka, poranne wymioty, utrzymujący się kaszel czy powiększone węzły chłonne.

Mali pacjenci onkologii w Kielcach najczęściej chorują na: ostre białaczki ( limfoblastyczne i szpikowe), chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze oraz guzy nerek, jąder, jajników.

Leczenie dzieci z chorobą nowotworową jest często skojarzone i uwzględnia: chemioterapię ( zwykle wielomiesięczną), leczenie chirurgiczne i radioterapię.

Rocznie na Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Kielcach trafia około 30 dzieci z nowo rozpoznanymi nowotworami.

Pacjenci oddziału pozostają pod opieką poradni do 18 roku życia. Po pięciu latach intensywnego nadzoru, kontrole mogą być rzadsze. W przypadku gdy, choroba wykryta jest u nastolatka, NFZ refunduje koszty leczenia do chwili jego zakończenia – nie tylko do 18 roku życia.

Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i podlegająca mu poradnia, są jedyne o takim profilu w Świętokrzyskiem.

Oddział współpracuje z klinikami w całym kraju. Poszczególne ośrodki specjalizują się w leczeniu konkretnych nowotworów. Onkologia dziecięca to niszowa dziedzina medycyny, stanowi zaledwie 1 procent onkologii ogólnej.

Skip to content