logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przedstawiciele wiodących ośrodków zajmujących się leczeniem chirurgicznym chorób trzustki, szczególnie schorzeń nowotworowych, uczestniczyli w weekend w prestiżowej konferencji „360st. Wokół chirurgii trzustki”. W gronie uznanych specjalistów, znalazł się profesor Stanisław Głuszek – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Organizatorem konferencji była Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.

Jak informuje profesor Stanisław Głuszek, konferencja miała charakter warsztatów chirurgicznych, a w jej trakcie przeprowadzano transmisje z bloku operacyjnego zabiegów resekcyjnych trzustki, wykonywanych metodą otwartą oraz laparoskopową. Część teoretyczna obejmowała wykłady i dyskusyjne na temat postępów w chirurgii trzustki.

Prof. Stanisław Głuszek wygłosił prelekcję na temat: „Czy genetyka zmieni w przyszłości nasze podejście w leczeniu raka trzustki?, czy możemy poprawić wyniki leczenia”

Gościem szczególnym konferencji: wykładowcą  i operatorem podczas warsztatów był wybitny niemiecki chirurg prof. Marcus Buchler, kierownik Kliniki Chirurgii w Heidelbergu, który jest wiodącym ośrodkiem chirurgii trzustki w Europie i na świecie. – Dla wszystkich chirurgów konferencja z  udziałem prof. Buchlera był szczególnie wartościowa klinicznie – podkreśla Stanisław Głuszek.

Natomiast w gronie chirurgów  z Polski, którzy uczestniczyli w konferencji znaleźli się m.in.: prof. Sławomir Mrowiec (Katowice – organizator), Andrzej Budzyński (Kraków), Stanisław Hać (Gdańsk), Marek Durlik (Warszawa), Maciej Słodkowski (Warszawa), Stanisław Głuszek (Kielce), Piotr Richter (Kraków), Marek Sierżęga (Kraków, Michał Pędziwiatr (Kraków), Andrzej Cichocki (Warszawa).

Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w ramach wewnętrznego projektu realizuje szereg inicjatyw badawczych dotyczących chorób trzustki, w tym nowotworu tego narządu. Projekty badawcze prowadzone są we współpracy z klinikami: Chirurgii Ogólnej , Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ  oraz Chirurgii Onkologicznej ŚCO, a także z innymi jednostkami naukowymi w kraju i Europie.

 

Skip to content