logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Badanie USG dzięki, któremu można wykryć tętniaka aorty brzusznej trwa kilka minut. Jest bezbolesne i nieinwazyjne, a pozwala uratować życie. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach cały czas realizowany jest  „Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”, dzięki któremu dziesiątki pacjentów z tętniakami zostały zoperowane lub objęte dalszą diagnostyka i opieką lekarską.

 

Do końca roku z programu może skorzystać jeszcze ponad 100 pacjentów, powyżej 65. roku życia, u których występują takie czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, jak: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze i otyłość. Bardziej zagrożeni wystąpieniem choroby są mężczyźni.

Tętniaki aorty brzusznej nie powodują żadnych objawów.  Śmiertelność w przypadku planowego leczenia wynosi około 1 %, natomiast w przypadku tętniaka pękniętego umiera aż ok. 75% chorych. Program ma zmniejszyć liczbę przypadków śmiertelnych.

Do operacji kwalifikują się tętniaki o średnicy 5-5,5 cm. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, gdzie program realizowany jest od roku, zabiegi wykonano u kilkorga pacjentów, a kilkadziesiąt osób z poszerzeniem aorty brzusznej i/lub tętnic biodrowych zostało skierowanych do lekarza rodzinnego.

Pacjenci, którzy chcą zostać objęci programem TAB, mogą zarejestrować się na badania, w dni powszednie, za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 417 13 25
Zapisane osoby są przekierowywane do ośrodków w konkretnych województwach.

Akcja prowadzona jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020.

W skali kraju koordynatorem badań jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny numer 1 w Lublinie. Łącznie program prowadzony jest w ponad 20 podmiotach leczniczych w różnych województwach. Klinika Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest jedynym realizatorem programu w Świętokrzyskiem.

 

 

Skip to content