logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Certyfikatami, które są niezbędne do uzyskania uprawnień pierwszego operatora, zakończył się kurs dla kardiologów interwencyjnych, jaki odbył w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Wzięło w nim udział kilkunastu lekarzy z Kielc, ale i z Krakowa oraz szpitali z województwa świętokrzyskiego. To, że kurs został zorganizowany w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym świadczy o wysokiej randze ośrodka.

Doktor Wojciech Gutkowski – kierownik Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach wyjaśnia, że szkolenie dotyczyło dwóch metod diagnostycznych: IVUS oraz FFR. IVUS to śródnaczyniowe echo, czyli badanie USG za pomocą mikrosondy, umieszczonej wewnątrz tętnicy wieńcowej. – Dzięki temu można zobaczyć strukturę blaszki miażdżycowej,
wielkość naczynia, stopień zwężenia. Można zmierzyć średnicę tego naczynia i ocenić, co szczególnie interesowało uczestników kursu, prawidłową lokalizację stentu, czy jest
właściwie umieszczony i rozprężony w naczyniu – opowiada doktor Gutkowski.

Dodaje, że jest rekomendowane, aby każdorazowo wykonać badanie IVUS i ocenić prawidłowe umieszczenie stentu przy zabiegu angioplastyki pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Z  kolei technika FFR, jest to pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego. – Faktycznie jest to technika pomiaru ciśnienia przed zwężeniem i za zwężeniem, poprzez obliczenie pewnego
wskaźnika i mówi nam, czy to zwężenie, które widzimy przy przepływie kontrastu jest naprawdę istotne dla serca. Czy rzeczywiście ciśnienie za zwężeniem jest na tyle małe, że krew
już do poszczególnych komórek mięśnia sercowego nie dopływa – wyjaśnia Wojciech Gutkowski.

Lekarz zaznacza, że IVUS i FFR to metody uzupełniające tradycyjną angiografię /koronarografię/.

Patronem naukowym i prowadzącym kurs był profesor UJ dr hab. med. Jacek Legutko.

Zespół Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii tworzy: 12 lekarzy, 23 pielęgniarki, 12 techników.

 

 

Skip to content