logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pracownia diagnostyki i leczenia chorób plamki żółtej powstała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dzięki nowemu miejscu, możliwe będzie objęcie opieką większej liczby pacjentów niż dotychczas oraz maksymalne skrócenie czasu oczekiwania od momentu wykrycia choroby do wdrożenia leczenia.

Jak informuje doktor Iwona Namirska – Zigouras z Kliniki Okulistyki WSzZ, przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (w skrócie AMD) , schorzenie dotyczy centralnej części siatkówki. – Na AMD szczególnie narażone są osoby po 45. roku życia, prowadzące niehigieniczny tryb życia, nieprawidłowo odżywiające się, palacze papierosów, przedstawiciele rasy białej, ludzie obciążeni genetycznie, częściej kobiety niż mężczyźni  – wylicza Iwona Namirska-Zigouras. Podkreśla, że schorzeń plamki żółtej nie wolno lekceważyć, a szybkość wdrożenia leczenia ma istotny wpływ na rokowanie.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym realizowany jest program lekowy zaadresowany do pacjentów z postacią wysiękową choroby, w trakcie której można zastosować leczenie objawowe, w postaci zastrzyków do wnętrza gałki ocznej. W Klinice Okulistyki WSzZ programem tym objętych jest obecnie około 260 osób. Dotychczas, chorzy na podanie zastrzyku doszklistkowego, od momentu wykrycia choroby, czekali nawet kilka miesięcy. Otworzenie nowej pracowni, ma usprawnić ten proces. Leczeniem, w nowym miejscu, objęci mają zostać również chorzy na cukrzycę, którym nie jest obecnie dedykowany żaden program lekowy.

Nowa pracownia diagnostyki i leczenia chorób plamki żółtej zlokalizowana jest na parterze budynku głównego WSzZ, w obrębie starej izby przyjęć. Została wyposażona w AngioOCT , dzięki któremu możliwe jest wykrywanie zmian charakterystycznych dla wysiękowej postaci AMD i monitorowanie stanu siatkówki. Obok pracowni, zlokalizowana jest sala operacyjna, gdzie możliwe jest podawanie pacjentom zastrzyków doszklistkowych.

W Polsce każdego roku przybywa od 10 do 15 tysięcy chorych na AMD. Schorzenie to nazywane jest ślepotą XXI wieku.

 

 

Skip to content