logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Stowarzyszenie na rzecz Wcześniaków Świętokrzyskich powstaje na bazie Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Będzie to organizacja zrzeszająca: pielęgniarki, rodziców, lekarzy, opiekunów prawnych – wszystkie osoby, które troszczą się o wcześniaki.

– Jest bardzo potrzebne. Wyrasta z inspiracji i chęci poprawy opieki nad dziećmi urodzonymi przed terminem porodu w województwie świętokrzyskim – uzasadnia konieczność powołania stowarzyszenia Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii WSzZ.

Celem organizacji ma być: działanie na rzecz wcześniaków świętokrzyskich, poprzez edukację, propagowanie wiedzy o wcześniactwie, tak by zmalała  liczba przedwczesnych porodów, gdyż bardzo często ich przyczyną są czynniki, które można wyeliminować, jeśli ciężarna je zna i dostatecznie wcześnie zareaguje.

Grażyna Pazera dodaje, że stowarzyszenie będzie prowadzić również działalność charytatywną, owocująca zakupem aparatury medycznej dla Kliniki Neonatologii WSzZ. Członkowie grupy mają doradzać i wspierać rodziców wcześniaków.

Wszelkie działania organizacji mają zmierzać do poprawy jakości opieki medycznej nad wcześniakami. Dzieci te, wymagają w pierwszych tygodniach i miesiącach życia, nieustannych konsultacji lekarskich. – Generalnym naszym celem jest zorganizowanie centrum opieki nad wcześniakiem w województwie świętokrzyskim, tak aby rodzice mogli w jednym miejscu i w jednym czasie uzyskać maksimum pomocy medycznej, aby uniknęli wędrówek terapeutycznych – wyjaśnia Grażyna Pazera.

Stowarzyszenie jest przed etapem rejestracji. Będzie można do niego przystępować od przyszłego tygodnia.
– Nikogo nie ograniczamy. Zapraszamy każdego, kto chciałby czynnie działać w organizacji – podkreśla doktor Pazera.

Informacje na temat powstającej grupy będą przekazane podczas Zjazdu Wcześniaków Świętokrzyskich, który 18 czerwca odbędzie się w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu.

Fot. Anna Trawka

Skip to content