logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W trakcie zbioru truskawek konieczne jest regularne zmienianie pozycji ciała – apelują specjaliści ze Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Każdego roku, do placówki trafiają nastolatki z porażeniem nerwu strzałkowego tzw. opadająca stopą. Dzięki kampaniom medialnym, prowadzonym w regionie w poprzednich latach, liczba takich pacjentów zmalała.

Doktor Wojciech Kiebzak – kierownik Działu Fizjoterapii ŚCP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego tłumaczy, że bezpośrednią przyczyną powyższego stanu, jest przyjmowanie w trakcie zbierania truskawek tylko jednej wymuszonej pozycji – siadu klęcznego ze stopami ustawionymi w dół, często w ułożeniu skrzyżowanym. W pozycji tej, przyciskana jest  przednia część podudzia i stopy. W
efekcie dochodzi do ucisku pnia nerwu strzałkowego i/lub jego rozciągnięcie, które to czynniki mogą powodować  zaburzenia: ukrwienia nerwu, przewodnictwa nerwowego oraz zaburzenia transportu aksonalnego, czego skutkiem jest ból, drętwienie, opadanie stopy. – U nastolatków zbierających truskawki, mogą wystąpić dwa typy uszkodzeń nerwu tj. neuropraxia, czyli przejściowe zablokowanie, bądź zniesienie czynności nerwu na kilka dni, bez zmian strukturalnych, albo bardziej niebezpieczna forma – axonotmesis, kiedy dłuższy ucisk nerwu, może
spowodować zmiany we włóknie osiowym – opowiada doktor Wojciech Kiebzak.

Leczenie tych dolegliwości może wiązać się z długim pobytem w szpitalu. Specjaliści powtarzają, że nie wolno lekceważyć takich zaburzeń jak: drętwienie i ból stopy. W razie ich wystąpienia, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Apel do plantatorów w popiera każdego roku Wojewoda Agata Wojtyszek oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Andrzej Domański.

 

Źródło fot: pixabay.com

Skip to content